• De NV COS 240: verantwoordelijkheid bij vermeende

 • € 285,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor leden
  Leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  BTW
  Met ingang van 1 januari 2013 zijn de activiteiten van NBA Opleidingen vrij van btw. De btw-heffing van (voorheen) Vedaa is vervallen nu NIVRA en NOvAA officieel zijn gefuseerd tot de NBA.

 • € 285,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor niet-leden
  Niet-leden van NBA en VRC nemen deel tegen het basistarief.

  BTW
  Met ingang van 1 januari 2013 zijn de activiteiten van NBA Opleidingen vrij van btw. De btw-heffing van (voorheen) Vedaa is vervallen nu NIVRA en NOvAA officieel zijn gefuseerd tot de NBA.

 • 19:15 - 20:00
 • 4
 • Fundamental help

  Fundamental: cursussen die gevolgd kunnen worden zonder uitgebreide ervaring met het onderwerp. Een groot deel van deze cursussen is op postdoctoraal niveau.

  Advanced: verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA’s, AA’s en RC’s die fundamentals beheersen.

  Expert: verdieping voor senior financial executives (advanced +).

 • Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
 • Ethiek & regelgeving

Ook Nederland wordt de laatste jaren opgeschrikt door berichten over boekhoudfraude. Dat stelt de accountancy in een kwaad daglicht.

Doelstelling

De NOvAA/NIVRA-besturen hebben besloten de richtlijnen voor de accountantscontrole beter af te stemmen op de maatschappelijke verwachtingen en de verantwoordelijkheden van de accountant. Resultaat is de NV COS 240 die nauw aansluit op de internationale ISA-Richtlijn 240 en waarin vanaf 1 januari 2006 de Verordening op de Fraudemelding is geïntegreerd.

Bestemd voor

Alle accountants