• Huwelijk en echtscheiding:civiele/fiscale aspecten

  civiele en fiscale aspecten

 • € 775,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor leden
  Leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  BTW
  Met ingang van 1 januari 2013 zijn de activiteiten van NBA Opleidingen vrij van btw. De btw-heffing van (voorheen) Vedaa is vervallen nu NIVRA en NOvAA officieel zijn gefuseerd tot de NBA.

 • € 890,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor niet-leden
  Niet-leden van NBA en VRC nemen deel tegen het basistarief.

  BTW
  Met ingang van 1 januari 2013 zijn de activiteiten van NBA Opleidingen vrij van btw. De btw-heffing van (voorheen) Vedaa is vervallen nu NIVRA en NOvAA officieel zijn gefuseerd tot de NBA.

 • 21, 22 december 2017 - Nieuwegein
 • 14:00 - 21:00, 09:30 - 17:00
 • 12
 • Advanced help

  Fundamental: cursussen die gevolgd kunnen worden zonder uitgebreide ervaring met het onderwerp. Een groot deel van deze cursussen is op postdoctoraal niveau.

  Advanced: verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA’s, AA’s en RC’s die fundamentals beheersen.

  Expert: verdieping voor senior financial executives (advanced +).

 • Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
 • Fiscaal & recht

Het huwelijk en een echtscheiding zijn twee kruispunten in het leven met grote financiële gevolgen. Vooral voor ondernemers! De belastingwet kent diverse doorschuifregelingen waarmee de belastingheffing kan worden vermeden bij het aangaan of het beëindigen van het huwelijk. Die doorschuifregelingen kennen diverse voorwaarden waaraan tijdig moet worden voldaan. Deze cursus maakt u wegwijs in de civiele en fiscale aspecten van huwelijk en echtscheiding, van de ondernemer met een persoonlijke onderneming én van de directeur-grootaandeelhouder van een bv.

Doelstelling

U onderkent de fiscale aspecten van een huwelijk en echtscheiding, voor ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders van een BV. U bent alert op de civiele aspecten van huwelijk en echtscheiding, met name als die fiscale gevolgen kunnen hebben. U leert hoe u uw relaties fiscaal optimaal kunt begeleiden bij huwelijk en echtscheiding.

Inhoud

 • Huwelijksvermogensrecht: huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen
 • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
 • De omvang van de (beperkte) huwelijksgoederengemeenschap
 • Vergoedingsrechten en schenking tussen echtgenoten
 • Het bestuur over de onderneming
 • Finale en periodieke verrekenbedingen
 • Winst uit onderneming / aanmerkelijk-belangregeling en echtscheiding
 • De man-vrouw firma bij echtscheiding
 • De TBS-regeling en echtscheiding
 • De eigen woning en echtscheiding
 • Oudedagsvoorziening en echtscheiding; verevening van pensioenrechten
 • Alimentatie en -berekening; afkoop van alimentatie
 • Initiatiefwetsvoorstel aanpassing partneralimentatie
 • cases

Bestemd voor

Openbaar accountants met klanten in het mkb.