Academie Publieke Sector

Cursussen speciaal voor accountants en controllers in de publieke sector

We bieden praktische cursussen gericht op hoogopgeleide financials werkzaam in of voor de (semi-)publieke sector. De gelegenheid bij uitstek om de vakinhoudelijke dialoog aan te gaan met experts uit het veld en vakgenoten. Leer meer over de trends, ontwikkelingen in het publieke domein en doe gezamenlijk met andere financials inzichten op.

De portfolio van de Academie Publieke Sector wordt ontwikkeld samen met de Programmaraad Academie Publieke Sector. Wie zitten er in de Programmaraad en wat drijft hen?

Gevonden: 14 resultaten 24 oktober 2017 - Utrecht

Fraude-alertheid in de publieke sector

Academie Publieke Sector

Misleiding, verhulling en bedrog tekenen het veelkoppige monster dat fraude heet. Vroeg of laat stuiten financials werkzaam in de (semi-)publieke sector op dit monster. In de praktijk wordt de meeste fraude bij toeval ontdekt. Fraude met zorgbudgetten, met subsidies, met declaraties, maar ook met aanbestedingen zijn...

 • pe
  5
 • 450 (leden) / 525 (niet-leden)
 • 1 dag
2 november 2017 - Leidschendam

Cybersecurity en privacy in het publieke domein

Academie Publieke Sector

Cybersecurity & privacy is een essentieel onderdeel van het risicomanagement van uw organisatie. Bent u zich daar voldoende van bewust? Deze cursus richt zich op de risico's die cybersecurity met zich meebrengt voor u, uw organisatie en in het licht van de maatschappelijke opdracht waar u voor staat. Het zijn...

 • pe
  6
 • 525 (leden) / 625 (niet-leden)
 • 1 dag
8 november 2017 - Utrecht

Btw bij not-for-profit organisaties

Academie Publieke Sector

Voor not-for-profit organisaties gelden specifieke btw-regels. Zo hebben veel organisaties een vrijstelling. Kennis over specifieke fiscale regelingen kan van groot belang voor u zijn: hier gaan substantiële kansen en risico's in schuil. Deze cursus richt zich op not-for-profit organisaties in de zorg, onderwijs en...

 • pe
  6
 • 490 (leden) / 550 (niet-leden)
 • 1 dag
9 november 2017 - Vianen

De impact van de WNT
Gevolgen & ervaringen Wet Normering Topinkomens

Academie Publieke Sector

Per 1 januari 2013 is de WNT van toepassing voor de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi )publieke sector. Op 1 januari 2015 is de WNT-2 ingevoerd waarbij het bezoldigingsmaximum verder is verlaagd. Met ingang van 2016 gelden de nieuwe WNT-normen voor de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en...

 • pe
  6
 • 525 (leden) / 625 (niet-leden)
 • 1 dag
15, 16, 17 november 2017 - Zwolle

Mastercourse Publieke Sector 2017
Control(e) en de maatschappelijke opdracht

Academie Publieke Sector

De maatschappelijke veranderingen zijn groot en volgen elkaar in rap tempo op: substantiële verschuivingen van verantwoordelijkheden, continu nieuwe regelgeving, groeiende multidisciplinaire aanpak en veel complexere verwachtingen. En dit is niet alleen van toepassing binnen de eigen organisatie, maar de hele keten...

 • pe
  23
 • 2.050 (leden) / 2.350 (niet-leden)
 • 3 dagen
21 november 2017 - Vianen

Trends risicomanagement in de publieke sector
*nieuw*

Academie Publieke Sector

De snelheid waarin de wereld verandert is hoog. Wat gisteren nog actueel was, is morgen al niet meer van toepassing. Dit vraagt om veel flexibiliteit van organisaties, ook in de publieke sector. Om houvast te geven aan deze veranderende wereld worden kaders en regels neergezet. De governance en risicomanagement...

 • pe
  5
 • 495 (leden) / 555 (niet-leden)
 • 1 dag
23 november 2017 - Leidschendam

Accountantscontrole in de publieke sector

Academie Publieke Sector

Zowel accountants als financials hebben vaak hun frustraties over het verloop van de accountantscontrole bij (semi-)publieke organisaties. Het grootste deel van deze worsteling wordt veroorzaakt door onbegrip over elkaars bedoelingen, aanpak en drijfveren. Deze cursus gaat nader in op de insteek van de accountantsco...

 • pe
  7
 • 495 (leden) / 595 (niet-leden)
 • 1 dag
28 november 2017 - Leidschendam

Psychologie van de oordeelsvorming
*nieuw*

Academie Publieke Sector

Oordeelsvorming vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van financials. En vindt plaats op veel meer momenten dan dat we ons bewust zijn. Toch staan we onvoldoende stil bij de manier waarop allerlei psychologische processen deze oordeelsvorming beïnvloeden. Financials zien zichzelf vaak als rationele en...

 • pe
  7
 • 675 (leden) / 750 (niet-leden)
 • 1 dag
6 december 2017 - Utrecht

Btw voor stichtingen en (sport)verenigingen

Academie Publieke Sector

Stichtingen en verenigingen genieten bijzondere belangstelling van de Belastingdienst. Velen zijn wel btw-plichtig, maar zijn niet aangemeld bij de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert ook bij stichtingen en verenigingen met het risico van onaangename btw naheffingsaanslagen. Los van het vermijden van dit...

 • pe
  6
 • 490 (leden) / 550 (niet-leden)
 • 1 dag
7 december 2017 - Amsterdam

Rondetafel woningcoöperaties
Woningwet is een feit: opmaat naar evaluatie 2018

Academie Publieke Sector

De Woningwet heeft het speelveld "blijvend" veranderd. Met deze rondetafel gaan we niet in op de nieuwe regels zelf, maar wel op hun impact op onze operationele context. Hoe kunnen we -met behoud van het goede- de beperkende en belemmerende effecten verminderen? Welke bijdrage kunnen we vanuit onze diverse rollen...

 • pe
  4
 • 295 (leden) / 295 (niet-leden)
 • 1 dag