Nationale verslaggevingsdag

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
13 juni 2018 - Ermelo
Tijd
10:00 - 17:30
Prijs
€ 595,00 (leden) / € 695,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Externe verslaggeving
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers, Leden Management, Managerial controllers
Niveau
Fundamental
NBA Opleidingen
6 pe-uren

13 juni 2018 - Ermelo

Cursus van hoog nivo. Een gevarieerd palet aan actuele onderwerpen. Uitstekend gebracht door gezaghebbende presentatoren. drs Peter de Reus RA, TMF Group

Topsprekers op het gebied van verslaggeving op 1 dag bij elkaar! Tijdens de jaarlijkse Nationale Verslaggevingsdag worden tal van actuele onderwerpen op het terrein van externe verslaggeving gepresenteerd. De nadruk ligt op NL GAAP, ontwikkelingen op het gebied van IFRS worden eveneens besproken voor zover zij van invloed (gaan) zijn voor de nationale regelgeving.

Doelstelling

Topsprekers informeren u over de laatste actuele ontwikkelingen op het terrein van NL GAAP en relevante ontwikkelingen op het gebied van nationale regelgeving.

Inhoud

Het programma is altijd actueel, onderwerpen die zeker aan de orde komen zijn:

  • Integrated reporting en corporate governance
  • Hedge accounting NL GAAP
  • Overige actualiteiten waaronder verslaggeving Crypto currencies
  • Consolidatie en waardering deelnemingen
  • Belasting latenties en onzekere belasting posities
  • IFRS 15 en RJ 270: Revenue recognition
  • Foute jaarrekeningen volgens de Accountantskamer

Klik hier voor het volledige programma

Bestemd voor

Professionals met een interesse voor externe verslaggeving en die te maken hebben met organisaties die vallen onder NL GAAP (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving).

prof. dr. Henk Langendijk hoogleraar externe verslaggeving Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit
drs. Dingeman Manschot RA director professional practice department Deloitte en lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving
prof. dr. Peter Sampers RA senior accoutning officer DSM, buitengewoon hoogleraar financial accounting Universiteit Maastricht
prof. dr. Dick de Waard RA hoogleraar faculteit economie en bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. Martin Hoogendoorn RA hoogleraar externe verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur jaarrekeningenrecht Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ton Meershoek RA RC MSc Technical Expert Financial Reporting AFM, Lecturer financial reporting Nyenrode Business Universiteit

De cursus vindt plaats in Hotel de Heerlickheijd van Ermelo in Ermelo

Adres

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo Staringlaan 1 Ermelo Telefoonnummer (0341) 56 85 85 E-mailadres info@heerlickheijd.nl Website http://www.royaltulipheerlickheijdvanermelo.nl/