Laat je niet in de luren leggen 2.0

*nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 december 2018 - Houten
Tijd
16:00 - 19:30
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
3 pe-uren

17 december 2018 - Houten

Een psychologisch-wetenschappelijk handleiding voor kritisch denken en beslissen onder onzekerheid, inclusief een zelftest.

Deze cursus van prof. dr René Diekstra is onder meer gebaseerd op de werken van Nobelprijs winnaars voor de economie Daniel Kahnemann (2003) en Richard Thaler (2017).

Tal van de beslissingen zijn gebaseerd op veronderstellingen omtrent de waarschijnlijkheid van onzekere gebeurtenissen, zoals de uitslag van verkiezingen, het vonnis van een rechtbank, de ontwikkeling van beurskoersen, het slagen voor een examen en hack in het computersysteem. De betreffende waarschijnlijkheidsveronderstellingen worden gewoonlijk verwoord middels uitspraken als: 'ik denk dat..', 'de kans is groot..', 'het is onwaarschijnlijk dat´' Niet zelden met een getalsmatig uitdrukken, zoals in percentages ('% kans dat') of subjectieve waarschijnlijkheden (gegeven X, is de kans dat Y..).

In deze cursus leert u dat mensen gebruikmaken van een aantal heuristieken, 'denkvuistregels', die de complexe opgave van vaststellen van waarschijnlijkheden en het voorspellen van waardes reduceren tot aanzienlijk eenvoudigere denkoperaties.

Deze heuristieken blijken de ene keer heel nuttig en cost-effective, de andere keer kunnen ze tot ernstige en systematische beslissingsfouten leiden, niet zelden met hoge kosten. Omdat mensen verschillen in hun kwetsbaarheid voor het maken van beslissingsfouten op basis van heuristieken, is het ook belangrijk onze persoonlijke kwetsbaarheid in deze te kennen. Daarvoor krijgt u als deelnemer de Heuristic and Biases Scale aangeboden (HBS, zie Sklad & Diekstra) waarmee uw kwetsbaarheid in deze kan worden vastgesteld. De groepsgewijze uitslagen op die test vormen mede de agenda van de cursus.

>

Doelstelling

Na afloop van de cursus heeft u antwoord op onderstaande vragen, (her)kent u de voornaamste heuristieken, bent u weerbaarder tegen de daarmee verbonden 'thinking traps', denkvalkuilen, en vaardiger in adequaat beslissingen nemen onder onzekerheid.

Inhoud

Antwoord op de volgende vragen
1. Wat zijn heuristieken en welke heuristieken heeft de wetenschap inmiddels ontdekt?
2. Op welke manieren beïnvloeden heuristieken beslissingen over onzekerheid?
3. Wat zijn de potentiële voordelen van heuristieken en hoe kunnen heuristieken kritisch denken verhinderen of ondermijnen en wat zijn de potentiele schadelijke gevolgen daarvan?
4. Hoe bewust bent u zich van uw persoonlijke kwetsbaarheid voor heuristieken en hoe kunt u zich daar bewuster van en weerbaarder tegen maken?
5. Hoe kunt u gebruikmaken van heuristieken bij het beïnvloeden van anderen en waar ligt de grens tussen ethisch en onethisch gebruik?
6. Waarom is het van belang om met een zekere regelmaat uw bewustzijn van c.q. alertheid op heuristieken te 'verversen' en hoe kunt u dat praktisch doen?

Bestemd voor

(Financieel) professionals en managers

prof. dr. René Diekstra Emeritus Professor of Psychology aan de University College Roosevelt en verbonden aan de Haagse Hogeschool. René Diekstra introduceerde de Cognitieve Gedragstherapie in ons land en adviseert overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties op het terrein van gedragsbeïnvloeding. Hij is voorts internationaal vermaard deskundige op het gebied van oorzaken en preventie van zelfdestructief gedrag en columnist voor HDC dagbladen en het AD.

De cursus vindt plaats in Hotel Van der Valk Houten in Houten

Adres

Hotel Van der Valk Houten Hoofdveste 25 Houten Telefoonnummer 0306346800 E-mailadres zalen@houten.valk.nl Website http://www.valk.com