Praktische verslaggeving: Voorzieningen & schulden

En niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
18 december 2018 - Dordrecht
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 420,00 (leden) / € 480,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Externe verslaggeving
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

18 december 2018 - Dordrecht

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf moeten informatie opnemen over voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening. In deze training komen voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening uitgebreid aan bod.

Doelstelling

Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer) voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden komen alle aspecten van deze drie onderwerpen in de jaarrekening uitgebreid aan de orde.

Inhoud

 • Begripsbepaling, voorwaarden voor het vormen van voorzieningen
 • Het schatten van de omvang en waarderen van voorzieningen
 • Presentatie en toelichting van voorzieningen
 • Begripsbepaling, verwerking en waardering van schulden
 • Presentatie en toelichting van schulden
 • Specifieke verplichtingen
 • Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
 • Vrijstellingen middelgrote rechtspersonen
 • Vrijstellingen kleine rechtspersonen
 • Casuïstiek
 • Praktijkvoorbeelden
 • Handige checklist (inrichtings- en publicatiecijfers bij G/M/K per thema)

Bestemd voor

Deze cursus is geschikt voor controlerende en samenstellende externe accountants werkzaam in het MKB.

drs. Stefan Betting RA drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter van Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider. (internationale) externe verslaggeving bij de Nyenrode Business Universiteit.

De cursus vindt plaats in Postillion Hotel Dordrecht in Dordrecht

Adres

Postillion Hotel Dordrecht Rijksstraatweg 30 Dordrecht Telefoonnummer (078) 618 44 44 E-mailadres Reservations@postillionhotels.com Website www.postillionhotels.com