IT Governance met het COBIT-raamwerk

Een tool voor de beheersing van uw IT

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
20 november 2018, 11 december 2018 - Amsterdam
Tijd
09:00 - 17:00, 16:00 - 19:30
Prijs
€ 895,00 (leden) / € 995,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Data en IT-infrastructuur
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Finance in business
9 pe-uren

20 november 2018, 11 december 2018 - Amsterdam

RC's ontvangen een korting van 100 euro op de Prijs voor niet-leden

Met de toegenomen belangstelling voor en noodzaak van IT governance wordt het steeds belangrijker om het niveau hiervan in één oogopslag inzichtelijk te maken aan bestuur, RvC en toezichthouders. Maar natuurlijk wilt u ook zelf risico's en verbetermogelijkheden kunnen identificeren!

Een manier om dit te doen is door het inzetten van COBIT, een internationaal erkend en algemeen geaccepteerd holistisch IT Governance raamwerk. Dit raamwerk objectiveert waarnemingen, en geeft inzicht in de volwassenheid van processen en in mogelijke verbeteracties. Het wordt als good practice aanbevolen door De Nederlandsche Bank en de Algemene Rekenkamer. Door met dit raamwerk een rapportage te creëren over de informatievoorziening en daarvoor ingerichte bedrijfsprocessen, ontstaat een effectief communicatiemiddel. Het gesprek wordt daarmee gericht op de meest relevante zaken, die in het kader van IT Governance aan de orde moeten komen, zoals compliance met de AVG. Maar hoe voorkomt u dat dit een 'tick-the-box' cultuur tot gevolg heeft ? En welke waarde mag worden gehecht aan de rapportage, geeft het de werkelijkheid wel weer?

Om een en ander nader te verduidelijken en ervaring op te doen wordt in de training een casus ingebracht, waarin de procesontwikkelingen van een organisatie enkele jaren werden gevolgd. Tevens worden oefeningen gedaan met het bepalen van procesmaturiteit en het opstellen van verbeteracties.

Doelstelling

Na deze training heeft u inzicht in de waarde en het gebruik van het COBIT raamwerk voor het beheersen van en rapporteren over de beheersing van de informatievoorziening, inclusief data governance. Deze training is tevens een goede voorbereiding op het examen Certified in the Governance of Enterprise IT, een certificaat van de internationale organisatie ISACA.

Inhoud

  • Inleiding IT Governance;
  • Ontsluiten IT Governance framework;
  • Oefeningen met het materiaal, onder andere procesverkenning, volwassenheidsbepaling, actielijst voor pad naar ambitieniveau;
  • Stilstaan bij praktijk door benchmarking, nieuwe ontwikkelingen, tips & tricks.

Bestemd voor

CFO's en controllers die betrokken zijn bij de beheersing van de IT in hun organisatie en de rapportage hierover aan stakeholders. U heeft basiskennis over informatiebeveiliging.

drs. Job Stierman RE CGEIT EMoC CISM

is freelance auditor, governance, risk & compliance officer, specialist Informatiebeveiliging en interim CIO.

drs. Bauk van der Valk MSc CISM

is arbeids-en organisatiepsycholoog en CObIT expert

De cursus vindt plaats in NBA in Amsterdam

Adres

NBA Antonio Vivaldistraat 2 -8 Amsterdam Telefoonnummer 0203010330 E-mailadres opleidingen@nba.nl Website www.nba.nl