De psychologie van economische besluitvorming

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
11 juni 2018 - Amsterdam
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs
€ 550,00 (leden) / € 650,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Algemeen, Strategisch management, Finance in business, Finance
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
NBA Opleidingen
6 pe-uren

11 juni 2018 - Amsterdam

RC's ontvangen een korting van EUR 100 op de Prijs voor niet-leden

Een belangrijke kerntaak van financiële professionals in organisaties is ervoor zorgen dat managers bedrijfseconomisch verstandige beslissingen nemen. Om deze taak effectief te kunnen vervullen is inzicht in de psychologische achtergronden van besluitvormingsprocessen cruciaal. Deze cursus helpt financiële professionals dit inzicht te ontwikkelen.

Doelstelling

De doelstelling van de cursus is om financiële professionals kennis te laten maken met inzichten uit de psychologische wetenschap die hen in staat stellen besluitvormingsprocessen in organisaties effectiever te ondersteunen en bij te sturen. U leert drijfveren van managers te identificeren en analyseren, en patronen en tekortkomingen in argumentatie- en keuzeprocessen te herkennen en ter discussie te stellen.

Inhoud

Specifieke zaken waar we op ingaan zijn:

  • De rol van risico en onzekerheid bij de waardering van economische uitkomsten;
  • Veelvoorkomende denkfouten bij het maken van inschattingen en het doen van voorspellingen (o.a. biases/ heuristieken, negeren statistiek);
  • De rol van sociale prikkels en groepsdruk in keuzeprocessen;
  • Weerstand tegen veranderingen en het stopzetten van falende projecten;
  • Het beïnvloeden van keuzes door middel van de vormgeving en timing van rapportages.

De cursus brengt deelnemers op een interactieve manier op de hoogte van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. We gebruiken daarbij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van financiële professionals. De materialen zijn deels Engelstalig.

Bestemd voor

Controllers, accountants in business en eenieder die te maken heeft met (financiële) besluitvorming in organisaties.

prof. dr. Victor Maas Hoogleraar management accounting, Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam

De cursus vindt plaats in NBA in Amsterdam

Adres

NBA Antonio Vivaldistraat 2 -8 Amsterdam Telefoonnummer 0203010330 E-mailadres opleidingen@nba.nl Website www.nba.nl