Juridisch vierluik 2018

Recente wet- en regelgeving *nieuw*

Details

Cursusduur
4 dagen
Datum en locatie
12 april 2018, 14 juni 2018, 13 september 2018, 1 november 2018 - Vianen
Tijd
16:00 - 19:00, 16:00 - 19:00, 16:00 - 19:00, 16:00 - 19:00
Prijs
€ 1.195,00 (leden) / € 1.195,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Fiscaal & recht
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
NBA Opleidingen
12 pe-uren

12 april 2018, 14 juni 2018, 13 september 2018, 1 november 2018 - Vianen

Het juridisch vierluik bestaat uit vier seminars waarin telkens een afgebakend rechtsgebied centraal staat. Elke bijeenkomst wordt verzorgd door een specialist en is gericht op de praktijk van de financieel professional.

Doelstelling

Deze seminars reiken u het instrumentarium aan om verantwoord te kunnen adviseren op elk van de gebieden en om te herkennen in welke gevallen de inschakeling van een juridisch specialist aangewezen is.

Inhoud

Helder en goed contracteren: contractenrecht voor de financieel professional - donderdag 12 april 2018 - 3 PE - 325 euro

U wordt vertrouwd gemaakt met een aantal voor de praktijk belangrijke beginselen van het contractenrecht. Denk aan algemene voorwaarden, een 'subject to approval clause', een 'fatale termijn', boetebedingen, schadevergoedingen, verzuim en 'Haviltexen'. Docenten: mr. Hans Vetter en dr. Gerard de Vries.

Aansprakelijkheidsrecht voor de controller: aansprakelijkheid van de onderneming voor fouten van werknemers en derden - donderdag 14 juni 2018 - 3PE - 325 euro

Ondernemingen kunnen aansprakelijk worden gesteld door derden wegens (vermeend) geleden schade, als gevolg van fouten van "gewone" werknemers of van ingehuurde opdrachtnemers. Aansprakelijkheidsrisico's worden vanuit een praktische invalshoek besproken, met aandacht voor de meest recente ontwikkelingen in de jurisprudentie. Docent: mr. Toine de Bie.

Actualiteiten arbeids- en ontslagrecht - donderdag 13 september 2018 - 3PE - 325 euro

Het ontslagrecht is ingrijpend veranderd. De Wet Werk en Zekerheid is technisch en gedetailleerd en er is inmiddels ook de nodige jurisprudentie verschenen. Ook het overige arbeidsrecht blijft in ontwikkeling, niet in het minst door het regeerakkoord uit oktober 2017. Docent: mr. dr. Hanneke Bennaars.

Bevoegdhedenverdeling tussen bestuur, aandeelhouders en RvC - donderdag 1 november 2018 - 3PE - 325 euro

In deze bijeenkomst staantaken en bevoegdheden van bestuurders, toezichthouders en algemene vergadering centraal, bij bijvoorbeeld dividenduitkeringen en strategische beslissingen Ook is er aandacht voor de wet/het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen dat met name voor de non-profit sector nieuwe voorschriften introduceert. Docent: dr. Joti Roest.

bijeenkomst staantaken en bevoegdheden van bestuurders, toezichthouders en algemene vergadering centraal, bij bijvoorbeeld dividenduitkeringen en strategische beslissingen Ook is er aandacht voor de wet/het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen dat met name voor de non-profit sector nieuwe voorschriften introduceert. Docent: dr. Joti Roest.

Bestemd voor

Controllers, accountants en overige financieel professionals.

Cursusonderdelen

De onderdelen van deze cursus zijn ook afzonderlijk te volgen, echter de meerdaagse variant biedt u voordeel. In de links hieronder kunt u doorklikken naar de afzonderlijke cursusonderdelen.

dr. Joti Roest universitair hoofddocent ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam
mr. dr. Gerard de Vries universitair hoofddocent privaatrecht Universiteit van Amsterdam
mr. Hans Vetter rechter in de rechtbank Den Haag
mr. dr. Hanneke Bennaars onderzoeker Universiteit van Amsterdam
mr. Toine de Bie raadsheer gerechtshof Amsterdam en docent aansprakelijkheidsrecht Universiteit van Amsterdam

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen in Vianen

Adres

Van der Valk Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 Vianen Telefoonnummer 0347325921 E-mailadres sales@vianen.valk.nl