Woningwet: besluit en regeling in de praktijk

*nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
10 april 2018 - Utrecht
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs
€ 525,00 (leden) / € 595,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specifiek voor de publieke sector, Strategisch management, Finance in business, Ethiek & regelgeving, Governance & assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Advanced
Academie Publieke Sector
6 pe-uren

10 april 2018 - Utrecht

EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs

In 2015 zijn de spelregels voor Toegelaten Instellingen (woningcorporaties) ingrijpend gewijzigd. De nieuwe Woningwet schetst het kader en geeft inhoud aan de overheidssturing daarbij. In algemene maatregelen van bestuur zoals het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting krijgen de regels inkleuring en (soms vergaande) detaillering in de vele voorschriften. De spelregels treffen naast de interne organen en organisatie ook de rol en positie van externe belanghebbenden, waaronder de Autoriteit wonen, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, gemeenten en niet in het minst (toekomstige) huurders, al dan niet vertegenwoordigd.

Doelstelling

Met de nieuwe spelregels is de lat gelegd. Gericht op een effectieve rolvervulling geeft deze cursus toegesneden inzicht voor allen die in de corporatiesector werkzaam zijn en voor iedereen die te maken heeft met corporaties zoals gemeenten, bewonersorganisaties, Woonbond en controlerend accountants; gegeven de complexiteit van de spelregels wordt door corporaties ook vaak een beroep gedaan op de kennis en kunde van hun controlerend accountant. De cursus rijkt inzichten aan waarmee de financial adequaat invulling kan geven aan zijn/haar (advies-) verantwoordelijkheden en werkzaamheden waaronder het voldoen aan de wet- en regelgeving alsmede werkzaamheden in het kader van de controle.

Inhoud

Inzicht in de spelregels langs de lijn zoals die in het boek getiteld De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid is gegeven. Naast de vijf hoofdprocessen:

 • bouwen
 • financieren
 • verhuren
 • onderhouden en
 • verkopen
 • en bijkomend

 • de overige activiteiten; en
 • administratief organisatorische processen

Het betreft de volgende governance gebieden:

 • Sturen
 • Beheersen
 • Verantwoorden
 • Toezichthouden

Inzichten en handvatten worden verscherpt met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deelnemers krijgen tijdens de cursus het boek De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid uitgereikt.

Bestemd voor

Accountants, controllers en (andere) financials werkzaam bij/voor woningcorporaties en voor financials werkzaam bij gemeenten die betrokken zijn bij volkshuisvesting.

Hans van Vark RA Hans van Vark richt zich voornamelijk op de publieke sector, meer specifiek op woningcorporaties, zorginstellingen en overheden. Zijn dienstverlening betreft interim-management, advies en het verzorgen van opleidingen voor interne toezichthouders en management. De advisering spitst zich toe op governance, bedrijfsvoering, financieel-/economische vraagstukken en vastgoedsturing.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4 -6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl