Bijzondere opdrachten

Binnen de controle praktijk *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
13 december 2018 - Vianen
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 400,00 (leden) / € 465,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Controlepraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

13 december 2018 - Vianen

Voor veel accountants is een bijzondere opdracht een aantrekkelijke opdracht. Het zijn ook opdrachten met een verhoogd risicoprofiel. Dit komt omdat de regelgeving complex is, de belangen vaak groot en de ervaring van de accountant wellicht te beperkt. De wijze van rapporteren is aan regels gebonden en hoor- en wederhoor blijkt vaak essentieel.

In de cursus worden aan de hand van casusposities de regelgeving behandeld en komen veel gemaakte fouten aan de orde. Wanneer is er sprake van asssurance volgens de regelgeving en de tuchtrechtspraak?

Doelstelling

Na deze cursus kent u de relevante regelgeving in relatie tot de praktijk rondom bijzondere opdrachten. U krijgt daarmee de handvatten in handen om deze opdrachten op een juiste wijze uit te voeren.

Inhoud

Vanzelfsprekend wordt de cursus verzorgd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde;

 • Raamwerk wet- en regelgeving
 • Risicoprofiel van cliënten
 • Kenmerken cliëntvragen die wijzen op een Bijzondere opdracht
 • Samenloop assuranceopdracht en Bijzondere opdrachten: VGBA en ViO
 • Relevante controle standaarden:

 • O NVCOS 800-serie: bijzondere controleopdrachten
  O NVCOS 3000A/D (nieuw): attest en directe opdrachten
  O NVCOS 4400N (nieuw): overeengekomen specifieke werkzaamheden
  O NVCOS 4410: toepassing bij andere dan historische financiële informatie
  O NVCOS 5500N: transactie gerelateerde adviesdiensten

Bestemd voor

Openbaar accountants werkzaam in de controle praktijk, controleleider, vennoot of compliance officer.

mr. drs. Winfred Merkus RA Oprichter van en partner bij een mkb accountantsorganisatie, docent bij Nyenrode

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen in Vianen

Adres

Van der Valk Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 Vianen Telefoonnummer 0347325921 E-mailadres sales@vianen.valk.nl