Summer School “Ik en mijn Organisatie”

Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw*

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
29, 30, 31 augustus 2018 - Santpoort-noord
Tijd
11:00 - 19:00, 08:30 - 17:45, 09:00 - 15:45
Prijs
€ 1.995,00 (leden) / € 2.295,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Specials, Data en IT-infrastructuur, Fraude & Ethiek, Governance, Risk & Compliance, Management & strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
20 pe-uren

29, 30, 31 augustus 2018 - Santpoort-noord

RC's ontvangen een korting van 300 euro op de niet-ledenprijs.

Onze driedaagse Summer School voor ervaren financieel professionals is mateloos populair. In 2017 zaten onze 3 programma's vol. In 2016 ook. En in 2015 en 2014! Ontmoet vakgenoten en raak geïnspireerd door topdocenten in een mooi hotel in de prachtige omgeving van Landgoed Duin en Kruidberg! Dit is één van de drie (verschillende!) Summer Schools speciaal voor de Financial in Business.

Doelstelling

Het thema van deze Summer School is 'Ik en mijn organisatie': we gaan in op externe ontwikkelingen die u en uw organisatie direct raken en geven u tools die u direct in uw organisatie kunt gebruiken.

Inhoud

In zes workshops wordt dieper ingegaan op actuele ontwikkelingen op het gebied van technologie, duurzaamheid, millennials, rolverandering, compliance en fraude, om deze tijdig te kunnen signaleren, analyseren en 'vertalen' binnen uw organisatie.

Nieuwe technologieën en andere businessmodellen: In deze workshop ziet u dat technologie zorgt voor fundamentele veranderingen in een scala van branches en beleidsvelden. Van banken (ING) tot speelgoed (Hasbro), offshore (IHC) tot retail (Alibaba) en van Healthcare (Elsevier, VUmc) tot hardware (Taser). Businessmodellen zonder een rol voor technologie, big data en algoritmen gaan het niet redden. Ook leert u hoe u business-innovatieprocessen kunt aanjagen door middel van een hackathon en hoe u uw organisatie gereed kunt maken voor constante aanpassing, door balanceren tussen dynamiek (agility) en stabiliteit (resilience). Docent: Martijn Rademakers

Duurzaamheid in de keten: Hoe kun je als organisatie het meest impact hebben en de wereld duurzamer maken? Door je leveranciers en klanten te verleiden duurzamer te worden! Ingenieursbureau Arcadis laat u zien hoe zij dit geïmplementeerd hebben. Ook komen andere voorbeelden van ketenbeïnvloeding aan de orde zoals ProRail en AAB. Daarnaast ziet u hoe zij binnen de eigen organisatie duurzaamheid verankerd hebben. De financiële functie is hier onlosmakelijk bij betrokken, door sustainability rapportages, business cases maar bovenal door de overtuiging dat sustainability goed is voor iedereen en dus geld oplevert. Docenten: Niels van Geenhuizen en Frans Hofstede

Millennials in uw organisatie - van kloof naar brug: Ook in uw organisatie doet de nieuwe generatie werknemers zijn intrede: de millennials! De komst van deze generatie beïnvloedt uw organisatie en de rol van de financieel professional; wat is de impact en hoe kan uw organisatie hier proactief op inspelen? In deze interactieve workshop krijgt u inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen millennials en de gevestigde orde. Hoe groot is de generatiekloof? Met behulp van praktische handvatten en tips leert u de specifieke leefwijze van deze generatie kennen. Sla de brug naar de millennial! Docent: Jorinde Luchtmeijer

De nieuwe rol van de financiële functie: Van u als financiële professional wordt in toenemende mate verwacht dat u niet alleen operationeel excelleert, maar ook op strategisch niveau een belangrijke rol speelt. Maar welke rol is dat? Analyses maken en strategische besluiten voorbereiden? Het formele proces van strategische besluitvorming in goede banen leiden? Deze workshop laat zien dat om werkelijke impact te hebben u de rol van strategische leider op u moet nemen - mensen engageren en mobiliseren om strategische acties snel en effectief te kunnen implementeren. Docent: Ron Meyer

Compliance en toezicht: Compliance wordt steeds vaker in een adem genoemd met integriteit. In deze workshop leert u welke invloed integriteit heeft op de compliance-inspanningen van de organisatie. U krijgt actuele inzichten uit het Compliance vakgebied: Kan vertrouwen het startpunt zijn om de tsunami aan wet- en regelgeving het hoofd te bieden? Op welke gebieden kun je je afwijkingen van de regelgeving veroorloven, en hoe transparant kun je hierover zijn? De consequenties van non-compliance worden ook steeds groter, denk aan de boetes die samenhangen met de AVG/GDPR. Maar...is de kans op boetes wel reëel? Docent: Cora Wielenga

Fraude en geheimen: Kennis is macht; door selectief informatie te delen kan men de controle over een (financiële) situatie vergroten. Fraudezaken worden dan ook gekenmerkt door het achterhouden van strafbare en gevoelige informatie. Wat faciliteert frauduleus gedrag, en hoe kunt u de randvoorwaarden zo vormgeven dat de kans op fraude beperkt blijft? Lange tijd leunden we vooral op hard controls. Inmiddels is duidelijk dat kennis van gedrag en gedragsbeïnvloeding minstens zo belangrijk is. In deze workshop leert u de psychologie van geheimhouding en fraude. Docent: Andreas Wismeijer

Is deze Summer School vol of spreekt het programma u minder aan? Kijk dan eens naar onze andere twee Summer Schools: "Internationaal" op woensdag 15 tot en met vrijdag 17 augustus 2018 Hotel de Heerlickheijd in Ermelo of "Mens en Maatschappij" van woensdag 22 tot en met vrijdag 24 augustus 2018 in De Ruwenberg in St Michielsgestel.

chielsgestel.

Bestemd voor

Controllers en accountants in business in (hoger) financieel management.

dr. Martijn Rademakers Managing Director Sollcorp, Adjunct Professor of Corporate Strategy, Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam..
prof. dr. Arco van de Ven RA Hoogleraar bestuurlijke informatievoorziening Tias School for Business and Society
prof. dr. Ron Meyer hoogleraar Strategisch Leiderschap bij TIAS School for Business and Society en managing director bij het Center for Strategy & Leadership
dr. Andreas Wismeijer docent Universiteit van Tilburg en Nyenrode Business Universiteit en visiting Associate Professor op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie
Cora Wielenga

Cora Wielenga is directeur van het Nederlands Compliance Instituut en specialist in governance, gedrag en cultuur bij financiële ondernemingen. Hiervoor werkte zij bij KPMG en Deloitte. Sinds 2015 is zij lid van de raad van commissarissen van Rabobank Gouwestreek

Niels van Geenhuizen Sustainability Leader bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. Zijn werkveld betreft het verduurzamen van de interne organisatie, het verduurzamen van de oplossingen die Arcadis ontwikkelt voor zijn klanten en het invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Arcadis. Niels behoort tot de top 3 MVO managers van het jaar 2017.
Jorinde Luchtmeijer Trainer en consultant op het gebied van gedrags- en organisatieontwikkelling met millennials als specialiteit. Jorinde heeft ervaring in onboardingtrajecten (van millennials!) en in management development trainingen bij accountantskantoren, en was docent communicatievaardigheden bij Universiteit Utrecht. Jorinde is zelf ook millennial.
drs. Frans Hofstede RC

Financieel directeur bij Arcadis Nederland. Sustainability is een van zijn speerpunten. Frans gelooft er heilig in dat duurzaamheid zichzelf terugverdient, op de korte èn lange termijn.

De cursus vindt plaats in Landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort-noord

Adres

Landgoed Duin en Kruidberg Duin- en Kruidbergerweg 60 Santpoort-noord Telefoonnummer 0235121800 E-mailadres info@duin-kruidberg.nl