De ondernemer en insolventie

de juridische voetangels en klemmen *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
13 december 2018 - Utrecht
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Recht, Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

13 december 2018 - Utrecht

De dreiging van insolventie kan zich voordoen bij de ondernemer zelf of bij een of meer van zijn handelsrelaties. Tal van aspecten verschijnen in het vizier: (persoonlijke) aansprakelijkheid van bestuurders, vennoten en van derden (denk aan moedermaatschappijen), zekerheidsrechten, de actio pauliana (crediteurenbenadeling). Op welke wijze vindt faillietverklaring plaats, en wie zijn de actoren in het faillissement? Welke gevolgen heeft het faillissement? Welke gevolgen heeft de schuldsanering voor natuurlijke personen? En wat is de positie van een crediteur in die procedures?

Tijdens deze cursus wordt, gericht op de praktijk van de RA en AA, een flink aantal belangrijke juridische aspecten van (dreigende) insolventie behandeld, uiteraard aan de hand van casusposities.

Verschillende rechtsgebieden bestrijken: het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht, contractenrecht, insolventierecht, goederenrecht. Nu is het natuurlijk niet zo dat de accountant al die aspecten als een jurist moet beheersen, maar van de accountant wordt wel verlangd dat hij/zij risico's signaleert, daar zijn opdrachtgever/organisatie op wijst en weet wanneer het 'tricky' wordt en de inschakeling van de jurist aangewezen is. De adviserende accountant ontkomt daarom niet aan basiskennis te hebben van al deze aspecten.

Doelstelling

Na afloop bent u getraind in het herkennen van juridische problemen van onderneming bij insolventie, de mogelijke oplossingen daarvan en in het vinden van de aangewezen route om risico's te beperken.

Inhoud

Aan de hand van aan dagelijkse praktijk ontleende casusposities worden de volgende aspecten besproken;

  • Hoofdlijnen faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen.
  • Onvoldaan gebleven schulden, positie schuldenaar na het faillissement.
  • Aansprakelijkheden van bestuurders, commissarissen, aandeelhouders, gelieerde vennootschappen: contractueel, buiten-contractueel alsook de curator.
  • Doorbraak van aansprakelijkheid
  • Positie van de belastingdienst
  • Actio Pauliana en de Peeters/Gatzen-vordering
  • Hoofdelijkheid en borgtocht
  • Concernfinanciering en zekerheid
  • Zekerheidsverstrekking en DGA
  • Vermogensinstandhoudingsverklaring en de 403-verklaring

Bestemd voor

Zowel interne als openbaar accountants (de accountant als adviseur).

drs. ing. Gert Romme bedrijfsadviseur met expertise op het gebied van strategievorming, businessplanning, bedrijfsoverdracht, recovery en vindingrijke financieringsconstructies.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4 -6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl