Regelgeving Samenstel- en Adviespraktijk

*nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
19 december 2018 - Eindhoven
Tijd
15:30 - 20:00
Prijs
€ 340,00 (leden) / € 390,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Algemeen
Bestemd voor
Openbaar accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

19 december 2018 - Eindhoven

De wet- en regelgeving voor de samenstellings- en adviespraktijk is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere Í gerelateerde Í voorbeelden te gaan. Daarbij gaat het niet om assurance-opdrachten, maar specifiek om opdrachten binnen de samenstel- en adviespraktijk.

Doelstelling

Het inzicht in en de kennis van de relevante regelgeving voor de samenstel- en adviespraktijk te vergroten en daarmee bij te dragen aan de toepassing in de praktijk.

Inhoud

De structuur van de regelgeving staat centraal. Deze wordt besproken ten aanzien van de structuur en de hoofdlijnen van de inhoud, waarna enkele details worden besproken. Het gaat er dan om in eerste instantie te herkennen welke regelgeving relevant is, om binnen die regelgeving relevante onderdelen te onderscheiden en toe te (kunnen) passen in praktische situaties.

Onderwerpen

Vanuit het kader van de wet- en regelgeving worden de volgende onderwerpen tijdens de workshop behandeld.


A Reikwijdte, opbouw en inhoud van

 • Wet op het accountantsberoep
 • Wet tuchtrechtspraak accountants
 • VGBA
 • Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)
 • NOCLAR. Non-compliance with laws and regulations
 • NV COS 4400N. Overeengekomen specifieke werkzaamheden
 • NV COS 4410. Samenstellingsopdrachten
 • NV COS 5500N. Transactiegerelateerde adviesopdrachten
 • NBA Handleidingen
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)
 • Korte toelichting op gebruik Online zelftoets

Bestemd voor

Bestemd voor openbaar accountants die werkzaamheden verrichten in de samenstel- en adviespraktijk zonder assurance-opdrachten.

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Novotel Eindhoven in Eindhoven

Adres

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven Telefoonnummer (040) 252 65 75 E-mailadres H1018-RE@accor.com Website http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/nl/nov/1018/fiche_hotel.shtml