Mastercourse Publieke Sector 2019

Control(e) en de maatschappelijke opdracht

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
5 juni 2019 - Sint-michielsgestel
Tijd
12:30 - 16:00
Prijs
€ 1.995,00 (leden) / € 2.225,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Specials, Governance, Risk & Compliance, Finance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Publieke Sector
22 pe-uren

Deelname aan het programma omvat ook tweemaal een avondsessie en is inclusief twee overnachtingen

EICPC leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.

De maatschappelijke veranderingen zijn groot en volgen elkaar in rap tempo op: substantiële verschuivingen van verantwoordelijkheden, continu nieuwe regelgeving, groeiende multidisciplinaire aanpak en veel complexere verwachtingen. En dit is niet alleen van toepassing binnen de eigen organisatie, maar de hele keten door. Wat betekent dit voor u als financieel professional? Bent u 'in control' en hoe blijft u dat?

Hier vindt u de tijdsplanning van de Mastercourse Publieke Sector

Doelstelling

De Mastercourse Publieke Sector; een meerdaags programma met actuele thema's voor accountants en overige financials werkzaam in of voor de publieke sector. De diversiteit aan onderwerpen en de gelegenheid om met de experts uit het veld en vakgenoten in dialoog te gaan, zijn voor deelnemers de twee belangrijkste elementen van onze Mastercourse. Ieder jaar beiden we een thema met actuele onderwerpen; te verbreding van uw takenpakket, voor extra kennis en inzicht of ter inspirtatie voor de maatschappelijke opdracht waar uw organisatie voor staat.

De Mastercourse 2018 richt zich de volgende thema's:
  • Publiek-private samenwerking: wat uit/aan te besteden, wat zelf te doen en hoe samen te werken?
  • Waardecreatie: wat is de meerwaarde van samenwerken en hoe krijg je hier grip op vanuit het perspectief van de financial?
  • Finance for non-financials: hoe neem je de beslissende 'non-financial' mee in de financiële context en implicaties?
  • Een gezond tegengeluid: hoe krijg je inzicht krijgt in groepsdynamieken, in de onderliggende stromen van communicatie en de diepere lagen van democratie?

Inhoud

Deze thema's zijn:

Dag 1

Aanbesteding en inkoop

Overheid en markt kunnen niet zonder elkaar. In dit dagdeel gaan we met elkaar aan de slag over wat marktwerking binnen het publieke domein inhoudt en hoe het in de praktijk wordt gebracht. Dit aan de hand van de aandachtspunten en vragen vanuit de praktijk van deelnemers. We kijken daarbij naar de gewenste en benodigde gereedschapskist om deze samenwerking te controleren

De investering in de publieke sector, de decentralisatie van onder andere zorgtaken naar gemeenten, toenemende uitbestedingen, de ICT-uitdagingen van de overheid, het urgente vraagstuk van de vergroening, al deze ogenschijnlijk zo verschillende vraagstukken worden in een logische context geplaatst.

Vanuit de praktijk wordt gesproken over de vraag wat de overheid (idealiter) zelf zou moeten doen en wat ze zou kunnen of moeten uitbesteden en wat is dan het totaalbeeld van de publieke en private rolverdeling en de rol van de controller binnen dit geheel.

We spreken ook over de ontwikkelingen in technologie en over regelgeving en de trend dat steeds meer zaken uitbesteed worden. Hoe houd je als publieke organisatie grip op deze kennis en hoe borg je dat ook binnen de eigen organisatie voldoende kennis in huis blijft en komt.

Dag 2

Maatschappelijke waardecreatie in de keten

Dienstverlening vindt steeds vaker plaats op het snijvlak van beroepen, activiteiten en organisaties. Bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs uit zich dat in een diversiteit van interactievormen tussen docent, bedrijf en leerling. Snelle - vaak technologische - veranderingen legitimeren samenwerking en verhogen de noodzaak tot flexibiliteit. De opkomst van vele soorten samenwerkingsverbanden in de zorg, onderwijs en overheden zijn hier een uiting van. Dit leidt tot spanningsvelden tussen controle en flexibiliteit, en tussen publiek en privaat. In dit dagdeel gaan we het gesprek aan over de do's en don'ts bij samenwerkingsverbanden, met vragen als: wat is de meerwaarde van samenwerken en hoe krijg je hier grip op vanuit het perspectief van de financial?

Finance for nor non-financials

Welke obstakels en welke kansen kun je als financial tegenkomen op jouw pad om voldoende draagvalk te creëren voor besluitvorming? Hoe neem je de beslissende 'non-financial' mee in de financiële context en implicaties? In de ambtelijk en politieke werkelijkheid in het van belang de verschillende perspectieven van een onderwerp helder te hebben. Met het ontwikkelen van scenario's heb je niet alleen zicht op de financiële, maar ook op de 'politieke' risico's en consequenties. Welke (interne partijen) zijn er bij betrokken? En hoe vorm je welke coalities? Alleen door het meenemen van deze aspecten kun je je bewegen als een volwaardige business partner. Met een rechte rug en in onafhankelijkheid is het mogelijk om als financial als mediator op te treden en effectief te handelen.

Avondprogramma met gastspreker: Paul Hofstra

Dag 3

Een gezond tegengeluid

De governance, integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie word je geacht te onderbouwen met cijfers en andere indicatoren in de performance rapportages. Alleen, wat kun je zeggen over het menselijk gedrag hieromtrent? En hoe doe je dat dan? Welke ruimte is er voor een 'gezond tegengeluid'? Heb je daar thermometers voor? Gedrag kent individuele en groepselementen. Het je uitspreken tegen bepaalde aspecten binnen de heersende cultuur wordt niet altijd gewaardeerd. Toch kan het voorkomen dat er van je als financial, gevraagd wordt een advies of uitspraak te doen die tegen de 'main stream' ingaat. Leer hoe je inzicht krijgt in groepsdynamieken, in de onderliggende stromen van communicatie en de diepere lagen van democratie (Deep Democracy). Leer hoe je de wijsheid van de minderheid kunt destilleren en de organisatie daar haar voordeel mee kunt laten doen. Zoek en vind het 'gezonde tegengeluid' als financial.

Bestemd voor

Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's), Accountants (AA/RA's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze mastercourse is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

De Academie Publieke Sector (APS) richt zich met haar cursussen op de hoogopgeleide financials werkzaam voor of in de publieke sector. We bieden een platform voor het samenbrengen van verschillende financiële rollen en verschillende deelsectoren binnen de publieke sector.

Docent nog niet bekend

De cursus vindt plaats in Hotel De Ruwenberg in Sint-michielsgestel

Adres

Hotel De Ruwenberg Ruwenbergstraat 7 Sint-michielsgestel Telefoonnummer (073) 558 88 88 E-mailadres info@ruwenberg.nl Website http://www.ruwenberg.nl/