Blockchains

Een revolutie in internal control?

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 december 2019 - Apeldoorn
Tijd
15:00 - 20:00
Prijs
€ 365,00 (leden) / € 435,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Organisatie advies, IT & Data
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

17 december 2019 - Apeldoorn

Van eerdere deelnemers:

Machtig interessant. (Pas) als je deze cursus hebt gevolgd weet je hoe blockchains werken en wat de (on)mogelijkheden zijn. Eddy Vaassen is een expert op dit gebied en schakelt makkelijk tussen techniek en toepassing. Jan-Paul Leerentveld (secretaris CEA)

Nuttige cursus voor iedereen die meer wil weten van Blockchain en wil begrijpen wat de betekenis kan zijn voor accounting en auditing. Marianne van der Zijde

Zeer interessante cursus. Accountants zullen met deze nieuwe technologieën te maken krijgen, dan wel al hebben.

Deze cursus helpt je om in relatief korte tijd de basisbeginselen van een blockchain tot je te nemen, zodat je zelf daarna in Jip en Janneketermen dit kunt uitleggen aan anderen en kunt starten met filosoferen hoe je een blockchain zou kunnen inzetten bij vraagstukken m.b.t. jouw eigen organisatie in interactie met derden. Nuttig!!

Het uitgangspunt van deze cursus is dat de gebruiker van informatie- en communicatietechnologie af en toe onder de motorkap van bepaalde technologieën moet kijken om de kansen en bedreigingen ervan te kunnen beoordelen. In deze cursus gaan we nader in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van blockchain technologie en de consequenties daarvan voor internal control systemen van organisaties.

Internal control behoort tot de aandachtsgebieden van accountants en andere financieel professionals. De traditionele opvattingen over internal control leggen sterk de nadruk op aanpassingen in de organisatie met de bijbehorende instrumenten, waaronder controletechnische functiescheiding en verbandscontroles. Door de opkomst van nieuwe technologieën zal internal control de komende jaren grote veranderingen ondergaan.

Toegepast op blockchains geldt dat de deelnemer begrijpt dat door middel van blockchain technologie, transacties versleuteld worden vastgelegd in een gedistribueerde database. Over de validiteit van elke nieuwe transactie moet consensus worden bereikt tussen de aangesloten computers om de desbetreffende transactie te kunnen opnemen in de blockchain. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om (1) transacties vast te leggen die niet valide zijn, en (2) wijzigingen in eenmaal gemaakte vastleggingen te maken.

De Bitcoin is een bekend voorbeeld van een blockchain toepassing, maar de technologie gaat verder. Deze cursus gaat ook in op alternatieve toepassingen zoals 'smart contracts' voor het beheersen van processen.

Doelstelling

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in het concept, de werking, en de toepassingsmogelijkheden van blockchains en kan hij/zij een globale analyse maken van de toepasbaarheid van deze technologie op internal control problemen. Technische voorkennis is niet vereist, maar wel de juiste mindset om relevante technologie te willen begrijpen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat zijn blockchains?
  • Wat zijn de typische problemen die met blockchains kunnen worden opgelost?
  • Onder welke voorwaarden is blockchain technologie toepasbaar?
  • Hoe werken blockchains?
  • Kan de technologie worden toegepast in bestaande organisaties en hun internal control systemen?

We behandelen bestaande en potentiële internal control toepassingen van blockchains.

Bestemd voor

Mkb-accountants, intern accountants, auditors, accountants in business, controllers, controlerend accountants en overige (financieel) professionals.

prof. dr. Eddy Vaassen RA Hoogleraar Accountancy en Associate Dean Executive Education, Tilburg University

De cursus vindt plaats in Bilderberg Hotel De Keizerskroon Apeldoorn in Apeldoorn

Adres

Bilderberg Hotel De Keizerskroon Apeldoorn Koningstraat 7 Apeldoorn Telefoonnummer 055-5217744 E-mailadres keizerskroon.reservation@bilderberg.nl Website http://www.bilderberg.nl/hotels/keizerskroon/