Wwft informatiebijeenkomsten

En de (concept) handreiking Wwft

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
24 september 2019 - Utrecht
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 240,00 (leden) / € 240,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
3 pe-uren

24 september 2019 - Utrecht

Sinds juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. De wijzigingen betreffen aanscherping en concretisering van 'de oude' regelgeving. Tot december 2018 hanteerde het BFT een soepel handhavingsbeleid. Vanaf januari 2019 moet u voldoen aan de nieuwe voorschriften. In drie uur tijd nemen we u mee door deze aangescherpte regelgeving en geven we u een totaalbeeld van de Wwft voor uw werkzaamheden.

Doelstelling

Na deze bijeenkomst bent u geïnformeerd over de wijzigingen van de Wwft en de impact daarvan voor uw werkzaamheden.

Inhoud

  • Inventarisatie van risico's op witwassen en financieren van terrorisme en passende maatregelen en vaststellen Wwft-beleid
  • Een compliance- en auditfunctie; wat, hoe en onder welke voorwaarden?
  • Cliëntenonderzoek: identificatie en verificatie
  • De uiteindelijk belanghebbende (UBO)
  • Nationale en internationale politiek prominente personen (politically exposed persons, PEP's)
  • Het vereenvoudigde cliëntenonderzoek en de voorwaarden
  • Het verscherpte cliëntenonderzoek en de voorwaarden
  • Het UBO-register
  • Meldplicht en -proces van ongebruikelijke transacties
  • De (concept) NBA-handreiking 1124

Bestemd voor

(Openbaar) Accountants en overige medewerkers betrokken bij toepassing van de Wwft zoals compliance officers.

mr. Robert Franken Mr Robert Franken is bedrijfsjurist bij BDO Holding B.V. en houdt zich in dat verband onder andere bezig met de Wwft. Daarnaast doceert en publiceert hij geregeld, waaronder als vaste medewerker van Vakstudie Nieuws

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4 -6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl