Regiosessie Samenstellingspraktijk in 2019

*nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
4 april 2019 - Zwolle
Tijd
16:30 - 21:00
Prijs
€ 300,00 (leden) / € 350,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

Het jaar 2019 brengt nieuwe regelgeving. Regelgeving die raakt aan het hart van uw kantoor!

De aanpassingen in de Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten en de bijbehorende Handreiking van de NBA, de introductie van de Naleving van wet- en regelgeving in de NV NOCLAR, de resterende aanpassingen in de Wwft en (de aanpassingen in) het eerste ervaringsjaar van de NVKS: dat alles vraagt uw aandacht. Wilt u weten welke stappen u kunt nemen, schrijf dan in voor deze Regiosessie Samenstellingspraktijk in 2019 en ga naar huis met nieuwe kennis, inzicht en met praktische handvatten.

In korte tijd en bij u in de regio krijgt u een overzicht van de wijzigingen door de Regiosessie bij te wonen. Ook wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk aan de hand van voorbeelden.

Doelstelling

De accountant te informeren over de wijzigingen in de regelgeving voor de samenstellingspraktijk op het accountantskantoor en voor de accountant in 2019. Tevens kan een eerste toets worden uitgevoerd of over het jaar 2019 is voldaan aan de gewijzigde regelgeving. Na afloop van deze regiosessie kunt u ook aan het werk met deze onderwerpen in uw praktijk.

Inhoud

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerp gerichte behandeling.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van wet- en regelgeving per 1 januari 2019 met wijzigingen ten opzichte van 2018
 • Verwachte wijzigingen in de loop van 2019
 • Verdieping per onderwerp

A   De Samenstellingsopdracht (kernonderwerp)

 • Wijzigingen in vogelvlucht
 • Standaard 4410: alle wijzigingen in detail
 • NBA-Handreiking 1136 geheel vernieuwd
 • Samenloop met het Handboek voor het accountantskantoor
 • Nieuwe documenten voor de samenstellingsopdracht (opdrachtbevestiging)
 • Werkprogramma Dossieronderzoek van de Raad van Toezicht
 • Recente tuchtrechtuitspraken over de samenstelpraktijk

B   De NV NOCLAR in combinatie met de VGBA (kernonderwerp)

 • Herkomst van de NOCLAR in combinatie met de VGBA
 • Op wie van toepassing
 • Op welke opdrachten van toepassing
 • Welke werkzaamheden of handelingen zijn gewenst
 • Welke werkzaamheden of handelingen zijn niet direct noodzakelijk
 • Het stappenplan bij samenstellingsopdrachten
 • Het stappenplan bij handelen binnen het accountantskantoor
 • Vastleggingen in het dossier

C   De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) 1 jaar na invoering

 • De aanpassingen in de NVKS voor 2019 in detail
 • Ervaringen in het eerste jaar van gebruik
 • Het opzetten/onderhouden van een Kwaliteitsdossier voor kleine en andere accountantseenheden

D  De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

 • Vierde anti-witwasrichtlijn Europese Unie
 • Reikwijdte: welke opdrachten vallen binnen het bereik van de Wwft
 • Ingangsdatum van de wijzigingen
 • Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants van het Bureau Financieel Toezicht
 • Jurisprudentie civiel recht en tuchtrecht

E   Andere dan samenstellingsopdrachten

 • Overeengekomen specifieke werkzaamheden met NVCOS 4400N
 • Algemene aandachtspunten
 • Opdrachtbevestiging
 • Rapport van Bevindingen

F   De Nadere Voorschriften Permanente Educatie

 • Vanaf welk jaar zijn deze voorschriften op u van toepassing
 • Kernpunten van de voorschriften

Bestemd voor

Openbaar accountants

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Zwolle in Zwolle

Adres

Mercure Hotel Zwolle Hertsenbergweg 1 Zwolle Telefoonnummer 0384216031 E-mailadres H2109-SB@accor.com