Dialoog sessies Cultuur en Gedrag

Good practices kwaliteitsgerichte cultuur *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
14 februari 2019 - Rotterdam
Tijd
16:00 - 20:00
Prijs
€ 0,00 (leden) / € 0,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
 pe-uren

In de eerste helft van 2019 organiseert de Stuurgroep Publiek Belang( SGPB) 10 dialoogsessies Cultuur en Gedrag 'good practices kwaliteitsgerichte cultuur'. Hiervoor worden per sessie 30 partners en Young Professionals uitgenodigd van grote en kleinere kantoren. Het doel van de dialoogsessies is reflecteren op de uitdagingen voor de sector, leren van elkaar, inclusief concrete do's en dont's.

Data en locaties
14 februari 2019 - Rotterdam
4 maart 2019 - Nieuwegein
13 maart - Amsterdam
3 april - 's Gravenhage
11 april - Amstelveen
14 mei - Vroomshoop
23 mei - Rotterdam
3 juni - Eindhoven

Bovenaan deze pagina kunt u de gewenste datum/locatie selecteren. Eén van de deelnemers aan de eerste dialoog sessie van september 2018 omschreef de meerwaarde als volgt; "Een waardevolle bijeenkomst waarin enerzijds ervaringen konden worden gedeeld tussen verschillende soorten kantoren, maar waarbij vooral de uitwisseling tussen young profs en beleidsbepalers tot frisse inzichten leidde. Daarnaast was ik positief verrast over de openheid en kwetsbaarheid die tijdens de bijeenkomst bleek."

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. Van angstcultuur naar aanspreekcultuur, wat is daarvoor nodig?
  2. Leren van fouten
  3. Leiderschap: sturing en ruimte geven
  4. Veranderaanpak en verandervermogen
  5. Diversiteit in teams
  6. Werkdruk, tijdsdruk en budgetdruk. Dit onderwerp wordt altijd behandeld en ingeleid door een bestuurslid van de NBA Young Profs.

Doelstelling

Deze activiteit valt binnen het thema Onomstreden kwaliteit, veranderagenda audit uit de vernieuwingsagenda en heeft als doel om good practices tussen kantoren te delen én het leren van elkaar.

Inhoud

Iedere dialoogsessie wordt geleid door een ervaren facilitator, uiteraard bekend met de accountantspraktijk.

Per sessie worden de sprekers en onderwerpen bepaald, iedere Dialoog sessie kent het volgende programma;

  • Welkom en inleiding door een beleidsbepaler uit de stuurgroep publiek belang
  • Inleiding op twee thema's; Kwaliteitsgerichte cultuur
  • Deel onderwerpen en bespreking in subgroepen
  • Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Bestemd voor

Ieder accountantskantoor. Van ieder kantoor vragen om zowel een partner alsook een young prof af te vaardigen. vaardigen.

Twan van de Kerkhof

De cursus vindt plaats in Mazars N.V. in Rotterdam

Adres

Mazars N.V. Watermanweg 80 Rotterdam Telefoonnummer (088) 277 15 00 E-mailadres rotterdam@mazars.nl Website www.mazars.nl