Masterclass internal control

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
19 november 2019 - Breukelen Ut
Tijd
09:30 - 17:45
Prijs
€ 795,00 (leden) / € 795,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
7 pe-uren

19 november 2019 - Breukelen Ut

De vraagstukken binnen organisaties worden steeds complexer. Flexibiliteit in de bedrijfsvoering, efficiëntie van bedrijfsprocessen en het toenemende internationale karakter door globalisering staan op gespannen voet met elkaar. Het is voor organisaties essentieel om hiermee rekening te houden bij het ontwerpen van een goed functionerend internal control systeem. Dit voorkomt onverwachte obstakels en verrassingen die het realiseren van strategische doelen in de weg staan.

De Masterclass internal control bouwt voort op zowel de traditionele control systemen (Starreveld) als meer recente (theoretische) concepten en modellen (zoals COSO en Simons), waarbij aandacht wordt besteed aan de toepasbaarheid in uw dagelijkse praktijk. Organisaties moeten namelijk steeds vaker uitleggen op welke effectieve en efficiënte wijze de interne beheersing is georganiseerd. Maar hoe kan dit tegenwoordig geregeld worden? Vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is de mix van formele en informele (softe) beheersmaatregelen die kan worden toegepast?
 • Welke invloed heeft regulering op de eisen van interne beheersing (compliance)?
 • Hoe bepaal je of de mix van beheersmaatregelen goed is voor een organisatie?
 • Hoe identificeer je risico's in het licht van de strategie?
 • Hoe houd je rekening met de organisatiecultuur in de organisatie?
 • Wat betekenen actuele ontwikkelingen (cultuurveranderingen, diversiteit, opkomst integrated reporting, etc) voor de mix van beheersmaatregelen?

Doelstelling

Het volgen van de Masterclass internal control maakt het u mogelijk om met een frisse blik (opnieuw) te kijken naar de bestaande mix van maatregelen om control problemen te voorkomen of tijdig te signaleren. De masterclass biedt een integratie tussen governance, risicomanagement en compliance.

Inhoud

In deze masterclass komt onder meer aan de orde:

 • interne beheersing (en actuele ontwikkelingen)
 • integratie tussen governance, risicomanagement en compliance en lange termijn waardecreatie
 • invloed van regulering op de eisen van interne beheersing
 • in control, wanneer ben je dat?
 • cultuur

Bestemd voor

Controllers, accountants, compliance officers, managers internal control en (risico) managers.

drs. Remko Renes RA assistent professor corporate governance bij Nyenrode Business Universiteit.
drs. Marlies de Vries RA

assistant professor internal control, Nyenrode Business Universiteit. Marlies schrijft een proefschrift over de vraag hoe accountants om kunnen gaan met hun dubbele opdracht ten aanzien van integriteit.

drs. Jennifer Kuiper RA MSC CMA

heeft meer dan 20 jaar ervaring in internal control en risicomanagement in het nationale en internationale bedrijfsleven.

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut