Nationale verslaggevingsdag

Topsprekers op het gebied van verslaggeving op 1 dag bij elkaar!

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
11 juni 2019 - Ermelo
Tijd
10:00 - 17:30
Prijs
€ 595,00 (leden) / € 695,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Controlepraktijk, Governance, Risk & Compliance, Externe verslaggeving
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers, Leden Management, Managerial controllers
Niveau
Fundamental
Accountancy
6 pe-uren

11 juni 2019 - Ermelo

Aan deze afwisselende dag werken diverse, aansprekende docenten mee.

Tijdens de jaarlijkse Nationale Verslaggevingdsdag worden tal van actuele onderwerpen op het terrein van externe verslaggeving gepresenteerd. De nadruk ligt op NL GAAP, ontwikkelingen op het gebied van IFRS worden eveneens besproken voorzover zij van invloed (gaan) zijn voor de nationale regelgeving. Nationale Verslaggevingsdag beperkt zich niet tot de verslaggeving rond de jaarrekening. Zo mag u ook rekenen op niet-financiële verslaggeving.

Doelstelling

Topsprekers informeren u over de laatste actuele ontwikkelingen op het terrein van NL GAAP en relevante ontwikkelingen op het gebied van nationale regelgeving.

Inhoud

Het programma is altijd actueel, onderwerpen die zeker aan de orde komen zijn:

  • Nieuwe uitingen en nieuwe Richtlijnen van de RJ
  • Internationale ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving en de (mogelijke) gevolgen voor Nederland en NL GAAP
  • Ontwikkelingen op het terrein van de fiscaliteit en het ondernemingsrecht, denk bijvoorbeeld aan de richtlijn Mandatory Disclosure
  • Casuïstiek

Het definitieve programma wordt in februari 2019 op de site gepubliceerd en staat onder de bezielende leiding van prof. dr. Henk Langendijk.

Bestemd voor

Professionals met een interesse voor externe verslaggeving en die te maken hebben met organisaties die vallen onder NL GAAP (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving).

prof. dr. Henk Langendijk (emeritus) hoogleraar Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, tevens consultant op het terrein van externe verslaggeving.
Docent nog niet bekend

De cursus vindt plaats in Hotel de Heerlickheijd van Ermelo in Ermelo

Adres

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo Staringlaan 1 Ermelo Telefoonnummer (0341) 56 85 85 E-mailadres BanquetSales@heerlickheijd.nl Website http://www.royaltulipheerlickheijdvanermelo.nl/