Nationale verslaggevingsdag

Details

Cursusduur
1 dag
Tijd
10:00 - 17:30
Prijs
€ 595,00 (leden) / € 695,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers, Leden Management, Managerial controllers
Niveau
Fundamental
Accountancy
6 pe-uren

Aan deze afwisselende dag werken diverse, aansprekende docenten mee.

Topsprekers op het gebied van verslaggeving op 1 dag bij elkaar! Tijdens de jaarlijkse Nationale Verslaggevingsdag worden tal van actuele onderwerpen op het terrein van externe verslaggeving gepresenteerd. De nadruk ligt op NL GAAP (zowel de RJ als de RjK) , ontwikkelingen op het gebied van IFRS worden eveneens besproken voorzover zij van invloed (gaan) zijn de nationale regelgeving.

Doelstelling

Topsprekers informeren u over de laatste actuele ontwikkelingen op het terrein van NL GAAP en overige relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving.

Inhoud

Het programma is altijd actueel, in 2019 bieden we u de volgende onderwerpen:
1. Actualiteiten RJ en RjK - prof. dr. Henk Langendijk
2. Mandatory Disclosure - prof. dr. Jan van de Streek
3. Opbrengst en kosten verantwoording in de jaarrekening - drs Dingeman Manschot RA
4. Taxatierapporten en de waardering van vastgoed - prof. dr. Tom Berkhout
5. Integrated Reporting - prof. dr. Dick de Waard RA en Paul Koster

Bekijk het programma

Bestemd voor

Professionals met een interesse voor externe verslaggeving en die te maken hebben met organisaties die vallen onder NL GAAP (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, zowel RJ als RJK.

prof. dr. Henk Langendijk (emeritus) hoogleraar Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, tevens consultant op het terrein van externe verslaggeving.
prof. dr. Jan van de Streek

hoogleraar Fiscaal Concernrecht bij de Universiteit van Amsterdam, verzorgt onderwijs in de belastingheffing van concerns (vennootschapsbelasting) en voorheen werkzaam bij EY en later bij Loyens en Loeff.

drs. Dingeman Manschot RA

director bij het Professional Practice Department van Deloitte en expert op het gebied van IFRS en NL GAAP. Daarnaast is hij lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voorts is hij als docent externe verslaggeving verbonden aan de Erasmus Universiteit.

prof. dr. Dick de Waard RA

hoogleraar auditing verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en als buitengewoon hoogleraar maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez.

prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS

hoogleraar Vastgoed bij Nyenrode Business Universiteit, visiting professor Real Estate and of Tax Law at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moskou).

Paul Koster directeur VEB, voorheen ondermeer bestuurslid Autoriteit Financiële Markten (AFM) en voorzitter van CESR-fin, de organisatie die verantwoordelijk is voor de implementatie van de International Accounting Standards binnen Europa.

De cursus vindt plaats in Hotel de Heerlickheijd van Ermelo in Ermelo

Adres

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo Staringlaan 1 Ermelo Telefoonnummer (0341) 56 85 85 E-mailadres BanquetSales@heerlickheijd.nl Website http://www.royaltulipheerlickheijdvanermelo.nl/