Soft controls in de audit:verdiepende vaardigheden

Verdere praktijktoepassing

Details

Cursusduur
2 dagen
Tijd
08:30 - 17:30, 08:30 - 17:30
Prijs
Kennisgebied
Audit & Assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Intern accountants, Auditor
Niveau
Expert
Accountancy
15 pe-uren

De training Audit van soft controls, basisbeginselen voor impactvolle aanpak, biedt een goede basis voor deze training.

Ervaringen van eerdere deelnemers;

Een goede cursus om soft controls echt in de praktijk te berengen als onderdeel van bestaande audits of als aparte soft controls audit

Ik beveel de training zeker aan omdat soft controls naar mijn mening een cruciaal onderdeel vormen in onze audits en bij de vaststelling van ons oordeel over de jaarrekening.

In aansluiting op de training 'Audit van soft controls' waarin de theorie, onderzoeks- en rapportagemethoden worden behandeld, gaat deze training een stap verder in de toepassing van de onderzoeksmethode.

Aan de internal auditor of extern accountant de belangrijke taak om soft controls onderzoekmethoden toe te passen, het gesprek over soft controls aan te gaan, de integratie van soft controls in het controleproces te managen en hierover te rapporteren. Maar hoe doe je dit op een goede manier en wat komt kijken bij een gesprek over soms gevoelige thema's zoals leiderschap, motivatie en openheid?

Dit unieke tweedaagse opleidingsprogramma is ontwikkeld met een team van psychologen, sociologen en accountants. Het resultaat is een programma dat in staat stelt soft controls weloverwogen mee te nemen in de gesprekken en rapportage rondom de jaarrekeningcontrole en (internal) audits.

Doelstelling

Het trainen van de toepassing van de soft controls methodiek in gespreksvaardigheden en interviewtechnieken leidt tot het behalen van de volgende leerdoelen:

 • Bewustwording van eigen frames en veronderstellingen
 • Gedegen voorbereiding op soft control interviews, observaties en raadpleging van juiste bronnen
 • Doorvragen bij sociaal wenselijke antwoorden en weerstand
 • Herkennen en omgaan met gedragsvoorkeuren
 • Signaleren van en opvolging geven aan inconsistent gedrag
 • Vertalen van gedragsobservaties naar risico's en gestructureerde vastlegging
 • Mondelinge en schriftelijke terugkoppeling van gevoelige boodschappen

Inhoud

 • Opfrissing theorie onderzoeksmethode 'Audit van soft controls'
 • Opdoen van kennis en begrip over en vaardigheden voor de toepassing en integratie van soft controls in alle fasen van het controleproces
 • Kennis, begrip over en vaardigheden voor het voeren van het auditgesprek over soft controls in het kader van audits; hoe doe je dit?
 • Inspelen op soft controls en gedrag binnen het auditgesprek ter verdieping van de jaarrekeningcontrole
 • Kennis, begrip en vaardigheden opdoen ten aanzien van lastige controlesituaties en auditgesprekken in het kader van soft controls
 • Doorvertaling van informatie in het soft controls auditgesprek naar rapportage

Bestemd voor

Internal auditors en extern accountants die verdieping wensen op het gebied van soft controls binnen audits. Deelnemers hebben bijvoorbeeld de training 'Audit van soft controls' gevolgd of hebben vergelijkbare kennis en ervaring opgedaan.

drs. Erik van Bekkum RA bedrijfskundige, senior manager KPMG Soft Controls. Erik heeft ruime ervaring in de opleiding, coaching en advisering van internal en external auditors bij het integreren van soft controls in audits
Jolien Mollink

De cursus vindt plaats in Hotel de Heerlickheijd van Ermelo in Ermelo

Adres

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo Staringlaan 1 Ermelo Telefoonnummer (0341) 56 85 85 E-mailadres BanquetSales@heerlickheijd.nl Website http://www.royaltulipheerlickheijdvanermelo.nl/