Actualiteiten externe verslaggeving

Voor samenstel-, controlepraktijk en in-business

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
11 december 2019 - Vianen
Tijd
13:00 - 20:00
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 595,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Samenstelpraktijk, Externe verslaggeving
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

11 december 2019 - Vianen

In dit seminar wordt ingegaan op de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het gebied van externe verslaggeving bij toepassing van NL GAAP (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving).

Doelstelling

Na afloop van dit seminar bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van externe verslaggeving onder NL GAAP.

Inhoud

Aan de orde komen de wijzigingen in wetgeving en richtlijnen die van toepassing zijn voor de jaarrekening 2011, en toekomstige wijzigingen en ontwikkelingen.

Hieronder staan mogelijke onderwerpen. Het definitieve programma is pas vlak voor de cursusdatum bekend, omdat ook de laatste actualiteiten worden meegenomen.

  • Financiële instrumenten: wijzigingen in RJ 290
  • Wijzigingen in de toelichting: Verbonden partijen, Niet in de balans opgenomen regelingen, Segmentatie (RJ 330, 350, 390.2)
  • Consolidatievraagstukken voor profit en nonprofitorganisaties (mede naar aanleiding van wijziging RJ 640)
  • Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa (wijzigingen RJ 121)
  • Jaarrekening en onzekerheid over continuïteit (wijzigingen RJ 170)

Bestemd voor

Een ieder die te maken heeft met financiële verslaggeving onder NL GAAP (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving).

drs. Dingeman Manschot RA

Director bij het Professional Practice Department van Deloitte en specialist op het gebied van IFRS en NL GAAP. Daarnaast is hij lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voorts is hij als docent externe verslaggeving verbonden aan de Erasmus Universiteit.

drs. Gert Jan Jordaan RA openbaar accountant en universitair docent Financial Reporting Nyenrode

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen in Vianen

Adres

Van der Valk Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 Vianen Telefoonnummer 0347325921 E-mailadres sales@vianen.valk.nl