Externe verslaggeving van belasting in de praktijk

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
29 oktober 2019 - Putten
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 445,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

29 oktober 2019 - Putten

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf onderhevig aan vennootschapsbelasting moeten de afwijkingen tussen het commerciële en fiscale resultaat in de jaarrekening tot uiting brengen.

Doelstelling

In deze training komen de belastingen naar de winst in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer) voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen. Middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden komen alle aspecten van belastingen in de jaarrekening uitgebreid aan de orde.

Inhoud

Verwerking van over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen

 • Latente belastingen, verwerking bij tijdelijke verschillen
 • Latente belastingen, verwerking bij beschikbare voorwaartse verliescompensatie
 • Waardering van latente belastingen
 • Verwerking belastingen in het resultaat
 • Presentatie van belastingen in de jaarrekening
 • Toelichting op belastingen in de jaarrekening
 • Belastingen binnen een fiscale eenheid
 • Vrijstellingen middelgrote rechtspersonen
 • Vrijstellingen kleine rechtspersonen
 • Casuïstiek
 • Praktijkvoorbeelden
 • Handige checklist (inrichtings- en publicatiecijfers bij G/M/K thema belastingen)

Bestemd voor

controlerende en samenstellende externe accountants werkzaam in het MKB.

drs. Stefan Betting RA drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter van Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider. (internationale) externe verslaggeving bij de Nyenrode Business Universiteit.

De cursus vindt plaats in Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten in Putten

Adres

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3 Putten Telefoonnummer (0341) 35 64 64 E-mailadres Reservations@postillionhotels.com