Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
19 december 2019 - Vianen
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

19 december 2019 - Vianen

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2019 en de verwachtingen voor 2020 die met u worden besproken.

Doelstelling

De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2019 - en de verwachtingen voor 2020 - op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Inhoud

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de (mogelijke) gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving en de HRA-/mkb-bundel van de NBA
 • Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

 • De Wijzigingen in de Wet op het accountantsberoep
 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep met invloed op de samenstellingspraktijk
 • NOCLAR. Non-compliance with laws and regulations in de samenstelpraktijk
 • De nieuwe NV COS Standaard 3000 over Assuranceopdrachten anders dan controle of beoordeling van historische financiële informatie voor bijkomende verklaringen
 • De NV COS Standaard 4400N over overeengekomen specifieke werkzaamheden
 • De wijzigingen in de NV COS 4410 over de Samenstellingsopdracht
 • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vernieuwd
 • NBA-Handreikingen voor 2019
 • Jurisprudentie van de Accountantskamer en het College van beroep voor het bedrijfsleven
 • De toetsingsprogramma's van de Raad voor Toezicht voor de NVKS en de Standaarden

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Bestemd voor

Openbaar accountants die (primair) werkzaam zijn in de samenstel- en adviespraktijk

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen in Vianen

Adres

Van der Valk Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 Vianen Telefoonnummer 0347325921 E-mailadres sales@vianen.valk.nl