Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb

Incl micro rechtspersonen en fiscale grondslagen

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
2, 3 december 2019 - Dordrecht
Tijd
14:00 - 20:00, 10:00 - 16:00
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 560,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, MKB-accountants, Overheidsaccountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
10 pe-uren

2, 3 december 2019 - Dordrecht

De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb als het gaat om jaarrekeningen. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen.

Doelstelling

Deze cursus leert u de bepalingen in deze bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren. Kortom een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen 2018 en 2019 en andere financiële overzichten. Met de Jaareditie 2018 is uw kennis geheel up-to-date. U ontvangt de bundel ook op de cursusdag zelf.

Inhoud

De cursus bestaat uit vijf delen. In een korte introductie over de ontwikkelingen in de externe verslaggeving wordt de positie van de nieuwe bundel aangegeven. Daarna volgt de bespreking van de algemene uitgangspunten voor de externe verslaggeving, zoals in de bundel beschreven.

Het grootste deel van de cursus wordt besteed aan de inhoudelijke bespreking van de - voornamelijk balansgerichte - onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen wordt de theorie uit de bundel toegelicht met behulp van voorbeelden. Ook daardoor leert u hoe de bundel is te gebruiken in uw praktijk.

De cursusstof is opgebouwd uit vijf delen:

Deel 1: introductie

Deel 2: algemene uitgangspunten: prijsgrondslagen en formele bepalingen

Deel 3: onderwerp-gerichte bespreking (kerndeel):

In dit deel is bijzondere aandacht voor de posten: deelnemingen, onderhanden projecten voor derden, wettelijke reserves en pensioenvoorziening in eigen beheer en verwerking van prijsgeven, omzetten en afkopen over 2017 en 2018.

Deel 4: micro rechtspersoon op commerciële en op fiscale grondslagen

Deel 5: jaarrekeningen op fiscale grondslagen: kleine BV en micro rechtspersoon

In dit deel is bijzondere aandacht voor de verschillen tussen de jaarrekening op fiscale grondslag en op commerciële grondslag.

Bestemd voor

Openbaar accountants en accountants in business

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Postillion Hotel Dordrecht in Dordrecht

Adres

Postillion Hotel Dordrecht Rijksstraatweg 30 Dordrecht Telefoonnummer (078) 618 44 44 E-mailadres Reservations@postillionhotels.com Website www.postillionhotels.com