Leergang externe verslaggeving

voor kleine en micro rechtspersonen

Details

Cursusduur
4 dagen
Datum en locatie
21, 22, 28, 29 november 2019 - Nieuwegein
Tijd
14:00 - 20:00, 10:00 - 16:00, 14:00 - 20:00, 10:00 - 16:00
Prijs
€ 1.495,00 (leden) / € 1.715,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
20 pe-uren

21, 22, 28, 29 november 2019 - Nieuwegein

De voorschriften voor externe verslaggeving worden steeds belangrijker, ook bij samenstellingsopdrachten. Deze leergang verdiept en verbreedt uw kennis op dit gebied en verhoogt daarmee uw adviesvaardigheid. In de leergang besteden we aandacht aan praktische toepassingen van externe verslaggeving in het mkb, waaronder alle wijzigingen over verslagjaren 2018 en 2019 in het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus bent u vaktechnisch voorbereid op de jaarrekeningen over 2018 en 2019. Ook oefent u in de bespreking van eenvoudige geschillen op het gebied van externe verslaggeving en vakinhoudelijk rapportage hierover, om daarmee cliënten te kunnen informeren over uw advies op dit vakgebied. De gevolgen van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kunt u hanteren in de praktijk. U kunt jaarrekeningen en deponeringsstukken opstellen voor een micro entiteit op commerciële en fiscale grondslag.

Inhoud

De inhoud van deze leergang is gebaseerd op de bundel 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van micro- en kleine rechtspersonen Jaareditie 2017', aangevuld met cases uit de mkb-praktijk ook voor de micro entiteit. Bij aanvang van de cursus ontvangt u de bundel.

Dag 1

 • grondslagen van externe verslaggeving
 • (internationale) wet- en regelgeving
 • BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
 • de kleine BV: een overzicht van de wijzigingen in de wet- en regelgeving
 • de micro entiteit

Dag 2

 • immateriële vaste activa
 • materiële vaste activa
 • financiële vaste activa

Dag 3

 • eigen vermogen
 • wettelijke reserve deelnemingen
 • voorzieningen algemeen
 • schulden
 • de jaarrekening op fiscale grondslagen

Dag 4

 • consolidatie
 • pensioenen in eigen beheer: prijsgeven, omzetten en afkopen over 2017
 • winst-en-verliesrekening
 • verplichte toelichtingen
 • de micro entiteit uitgewerkt

Bestemd voor

Mkb-accountants en senior assistent-accountants die grondige kennis van externe verslaggeving willen bijhouden of verwerven.

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 604 48 44 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl