Risicomanagement en gedrag

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
6, 7 november 2019 - Utrecht
Tijd
09:30 - 18:00, 09:30 - 16:30
Prijs
€ 1.495,00 (leden) / € 1.595,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
13 pe-uren

6, 7 november 2019 - Utrecht

Prijs is exclusief logies en diner

RC's ontvangen een korting van 100 Euro op de Prijs voor niet-leden

Staat de formele methodiek omtrent risicomanagement ook bij uw organisatie centraal? Een instrumentele benadering heeft echter als effect dat er weerstand tegen de bureaucratische formele maatregelen ontstaat. En nog belangrijker dat de organisatierisico's onvoldoende worden gemitigeerd.

In dit programma staat de vraag centraal: Hoe kunnen de formele maatregelen vanuit COSO ERM, daadwerkelijk tot gewijzigd gedrag binnen een acceptabele risicobereidheid leiden?

Om dit te bereiken is inzicht nodig in de persoonlijke drijfveren van medewerkers en de bijbehorende gedragspatronen. Hoe valt gedrag van medewerkers in te schatten en te sturen? En wat betekent deze inschatting voor het risicomanagement in uw organisatie?

Welke afwegingen moeten er gemaakt worden tussen het verruimen c.q. verkleinen van de risicobereidheid, het afschaffen of aanpassen van formele beheersmaatregelen en het aanscherpen van een gewenste risicocultuur?

Doelstelling

Dit programma heeft als doel de effectiviteit van risicomanagement in uw organisatie te verhogen. U leert welke aspecten van de formele methodieken u aan moet passen om zowel de risico's te verkleinen als de negatieve effecten voor uw organisatie te reduceren. Om de formele methodiek effectief te vertalen naar gedrag bij uw medewerkers, krijgt u inzicht in welke verschillende karakterstructuren er zijn met de bijbehorende gedragspatronen.

Inhoud

  • karakterstructuren en gedragspatronen
  • verschillende typen risico's en beïnvloedbaarheid
  • invloed van risicobereidheid op het gedrag
  • interne omgeving, parrèsia en tone at the top
  • effectiviteit versus naleving van beheersingsmaatregelen
  • cultuur van High Reliability Organizations en gedrag

Bestemd voor

Accountants, controllers en andere financiële professionals, die betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor het risicomanagement-beleid binnen de organisatie.

prof. dr. Arco van de Ven RA Hoogleraar bestuurlijke informatievoorziening Tias School for Business and Society
prof. dr. Jan de Vuijst bestuursadviseur en parttime hoogleraar informatiewetenschap aan de Universiteit van Tilburg

De cursus vindt plaats in Tias School for Business and Society in Utrecht

Adres

Tias School for Business and Society Kroonstraat 50 Utrecht Telefoonnummer (013) 466 86 00