Een belastingvrije bedrijfsopvolging

én vermogensoverdracht

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
4 november 2019 - Nieuwegein
Tijd
10:00 - 21:00
Prijs
€ 560,00 (leden) / € 655,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
9 pe-uren

4 november 2019 - Nieuwegein


B: 9 PE-uren (onderverdeling conform PE regelement RB)

De belastingwet kent veel faciliteiten voor een bedrijfsopvolging. De meeste staan in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Maar ook in de schenk- en erfbelasting bestaat een belangrijke tegemoetkoming: de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (de BOR).

Deze BOR biedt drie gunstregelingen:

 • een vrijstelling van 100% tot (ruim) EUR 1 miljoen en 83% van het meerdere ondernemingsvermogen
 • een gunstige waarderingsregel
 • uitstel van betaling.

Door de BOR te combineren met de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting - bij de overdracht van een eenmanszaak - of de aanmerkelijkbelang-heffing (bij de overdracht van aandelen in een BV) kunnen veel mkb-ondernemers een belastingvrije bedrijfsoverdracht én vermogensoverheveling realiseren.

Doelstelling

In deze cursus leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe u de BOR uit de Successiewet moet toepassen om zo een belastingvrije bedrijfs- en vermogensoverdracht tot stand te brengen. Ook leert u hoe u de BOR kunt combineren met de doorschuifregelingen uit de inkomstenbelasting.

Inhoud

 • De bedrijfsopvolgingsregeling bij leven (schenking)
 • De bedrijfsopvolgingsregeling bij overlijden (vererving)
 • Voorwaarden en vereisten bij een ib-onderneming / bij de bv
 • De doorschuifregelingen bij een IB-onderneming /de BV
 • De voortzettingswaarde van de onderneming
 • Het ondernemingsvermogen: uitbreidingen en beperkingen
 • Uitstel van betaling
 • Effect op diverse (belastingbesparende) testamentvormen
 • Voorwaarden voor uitstel van betalingen
 • Praktijkcases

Bestemd voor

Accountants met klanten in het mkb.

mr. Hans Zwagemaker zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief BelastingBelangen en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht).

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 604 48 44 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl