Leidinggeven aan gedragsverandering

Details

Cursusduur
2 dagen
Tijd
09:00 - 18:00, 13:30 - 18:00
Prijs
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Advanced
Finance in business
12 pe-uren

RC's ontvangen een korting van 100 euro op de prijs voor niet-leden. Tussen de 1e en 2e bijeenkomst ontvangt u oefeningen en aandachtspunten. Bent u accountant in business dan kunt u de gemaakte uren wegschrijven als zelfstudie in uw PE-registratie.

Iedereen met enige werkervaring weet dat veel veranderingen struikelen op gedrag. We willen ons gedrag of dat van anderen wel veranderen, maar op de een of andere manier lukt het niet. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de gewenste gedragsveranderingen niet tot stand komt. En dat is een probleem, zeker in deze tijd. Versnelde technologische ontwikkelingen, op elkaar volgende reorganisaties en nieuwe organisatievormen waarin zelfsturing en samenwerking centraal staan, worden steeds belangrijker. Meestal houden ze ook een cruciale gedragsverandering in. Oude gewoontes moeten worden doorbroken en nieuwe gewoontes moeten worden gecreëerd. Maar hoe doe je dat? En vooral ook hoe doe je dat snel en effectief?

Doelstelling

Na afloop beschikt u over voldoende theoretische kennis om gedrag en gedragsverandering goed te analyseren en te beschrijven. U leert de 5 stappen van versnelde en effectieve gedragsverandering en hoe u deze in de praktijk toepast. U gaat na de eerste dag gericht met uw eigen actieplan aan de slag.

Inhoud

Deze powerclass is een nieuwe leervorm die zich richt op snelle en praktijkgerichte leerervaringen, gedragsveranderingen en prestatieverbeteringen. De volgende uitgangspunten staan centraal:

  • Persoonlijke motivatie: de wil om de psychologie van gedragsverandering in de vingers te krijgen;
  • De overdracht van kennis vindt plaats in de vorm van ÈspeednotesÉ en is erop gericht om de kennis zo snel mogelijk aan praktijksituaties te toetsen en vervolgens ook in praktijk te brengen;
  • We gaan verder dan het verschaffen van nieuwe inzichten en/of het realiseren van bewustwording. U bepaalt als deelnemer bij de start uw prestatiedoelen. Tijdens de powerclass wordt er nadrukkelijk op gelet dat aangeleerde veranderprincipes soepel in de dagelijkse praktijk van u als deelnemer kunnen worden ingepast. Niet eenmalig, maar 24/7.

In deze powerclass staan de drie belangrijkste drivers van gedrag centraal en zoomen wij in op een wetenschappelijk bewezen aanpak om gedrag in vijf stappen snel en effectief te veranderen. Na de eerste bijeenkomst gaat u zelfstandig en met één of meerdere van de deelnemers aan de slag om de geleerde principes in de praktijk te brengen. U krijgt aandachtspunten, oefeningen, tips en tools toegestuurd. Via een vast format kunt uzelf bepalen of u vorderingen hebt gemaakt. Tijdens de tweede bijeenkomst worden leerervaringen besproken, wordt gekeken naar mogelijk betere aanvliegroutes en kijken we hoe belemmeringen kunnen worden doorbroken. Deze sessie bereidt u voor op het bekrachtigen en vasthouden van de ingang gezette gedragsverandering.

Bestemd voor

Iedere financieel professional die betrokken is bij gedragsveranderingen en meer wil weten van bewezen en praktische principes uit de gedragswetenschappen.

Hans van der Loo Hans van der Loo, medeoprichter en eigenaar van Betterday en Energyfinder. Het eerstgenoemde bureau is gespecialiseerd in de realisatie van krachtige en kortcyclische gedragsveranderingen en prestatieverbeteringen, het tweede bureau richt zich op het meten en activeren van energie in teams.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 604 48 44 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl