Fraude, Witwassen, Cultuur en Governance

Details

Cursusduur
2 dagen
Tijd
08:00 - 17:00, 08:00 - 17:00
Prijs
Kennisgebied
Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
15 pe-uren

Dit is NIET het verplichte onderwerp 'Frauderisicofactoren' voor 2019. Met deze training wordt dan ook niet voldaan aan de verplichting voor 2019.

Marcel Pheijffer en Bob Hoogenboom verzorgen een tweedaags seminar over een viertal actuele en voor accountants relevante onderwerpen: Fraude, witwassen, cultuur en governance. Tijdens de tweedaagse wordt op een levendige en interactieve wijze ingegaan op thema's die voor iedere accountant uiterst relevant zijn. Het maatschappelijk verkeer verwacht dat accountants hun taak op het gebied van het voorkomen en bestrijden van fraude en witwassen adequaat invullen. Daarom is het van belang dat accountants afdoende kennis hebben van het herkennen van signalen van fraude en witwassen en dat zij weten op welke wijze zij deze moeten behandelen en onderzoeken. Om fraude en witwassen te voorkomen is het voorts van belang aandacht te besteden aan de cultuur en governance van organisaties. Accountants spelen ten aanzien van deze twee aspecten een steeds belangrijkere rol.

Tijdens de tweedaagse komt zowel theorie als praktijk aan bod. Daarbij wordt ruimschoots ingegaan op casuïstiek, waarbij inbreng van de deelnemers wordt gestimuleerd. Ook wordt gebruik gemaakt van filmfragmenten, cartoons en discussie om op een levendige en interactieve wijze ieders inzicht te vergroten.

Doelstelling

Na deze cursus bent u in staat om signalen van fraude en witwassen te herkennen en op welke wijze deze te moeten behandelen en onderzoeken

Inhoud

1. Fraudetechnieken
In het eerste blok staat het onderwerp fraude centraal. Daarbij komen onder meer de volgende aspecten aan bod:

 • Wat is fraude??
 • Hoe herken je fraudesignalen
 • Welke wet- en regelgeving is voor accountants relevant?
 • Waar moet je op letten bij fraudeonderzoeken?
 • Wat moet de accountant weten van cybercrime

2. Witwassen
In het eerste blok staat het onderwerp witwassen centraal. Daarbij komen onder meer de volgende aspecten aan bod:

 • Wat is witwassen?
 • Hoe herken je signalen van witwassen?
 • Welke wet- en regelgeving is voor accountants relevant?
 • Casuïstiek: ING en Danske Bank

3. Cultuur
Niet wet- en regelgeving bepalen de mate van naleving (compliance) van financieel-economische wetgeving, doch houding en gedrag van bestuurders en interne toezichthouders. Daarom is het steeds meer van belang dat accountants niet alleen aandacht besteden aan compliance door (de 'harde' kant) maar ook aan de cultuur (de 'zachte' kant) van organisaties. In het derde blok wordt dan ook ingegaan op:

 • Actuele inzichten over het belang van de cultuur van organisaties.
 • Bevordering 'speak up' cultuur binnen organisaties als het gaat om onderwerpen zoals fraude en witwassen.
 • De noodzakelijke cultuurverandering binnen de accountancy zelf.

4. Governance
In het vierde en laatste blok staat het onderwerp governance centraal en is enige ruimte om af te sluiten met onderwerpen en dilemmÉs die de deelnemers naar aanleiding van de tweedaagse willen bespreken of uitdiepen. In ieder geval komt aan de orde:

 • Internationale ontwikkelingen en actualiteiten inzake corporate governance.
 • Governance challenges Anti-Money Laundering: the commercial Devil and the corporate social responsibility Angel.
 • Door deelnemers ingebrachte onderwerpen en dilemma's.

Bestemd voor

De tweedaagse is van belang voor openbaar accountants, intern accountants, overheidsaccountants en accountants in business. Daarnaast is het interessant voor juristen en zij die anders dan als accountant in een financiële of leidinggevende functie werkzaam zijn.

De cursus op 8 en 9 juli zal in Suriname plaatsvinden.

prof. mr. dr. Marcel Pheijffer RA hoogleraar (forensische) accountancy aan de universiteiten Nyenrode en Leiden.
prof. dr. Bob Hoogenboom hoogleraar Forensic Business Studies Nyenrode University

De cursus vindt plaats in Torarica Resort en Casino in Paramaribo

Adres

Torarica Resort en Casino Mr.L.J. Rietbergplein 1 Paramaribo E-mailadres reservations@torarica.com Website http://www.torarica.com/