Juridisch vierluik 2019

Recente wet en regelgeving *nieuw*

Details

Cursusduur
4 dagen
Datum en locatie
9 mei 2019, 6 juni 2019, 12 september 2019, 28 november 2019 - Breukelen ut
Tijd
16:00 - 19:00, 16:00 - 19:00, 16:00 - 19:00, 16:00 - 19:00
Prijs
€ 1.195,00 (leden) / € 1.195,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
12 pe-uren

9 mei 2019, 6 juni 2019, 12 september 2019, 28 november 2019 - Breukelen ut

Het juridisch vierluik bestaat uit vier seminars waarin telkens een afgebakend rechtsgebied centraal staat. Elke bijeenkomst wordt verzorgd door een specialist en is gericht op de praktijk van de financieel professional.

Doelstelling

Deze seminars reiken u het instrumentarium aan om verantwoord te kunnen adviseren op elk van de gebieden en om te herkennen in welke gevallen de inschakeling van een juridisch specialist aangewezen is.

Inhoud

Besluiten en vertegenwoordiging van de rechtspersoon - donderdag 9 mei - 3 PE
De gevolgen van onzorgvuldig handelen bij vertegenwoordiging en bij het nemen van besluiten kunnen ingrijpend zijn voor de onderneming en de wederpartij, maar ook voor de bestuurder en de aandeelhouder. Een gemist goedkeuringsvereiste in de statuten kan voor de bestuurder nare gevolgen hebben, want al snel levert dat onbehoorlijk taakvervulling op, en die verplicht tot schadevergoeding. In dit seminar aandacht voor correcte besluitvorming en het voorkomen van onzorgvuldig vertegenwoordigen. Docent: mr. Hans Vetter

Bevoegdhedenverdeling tussen bestuur, aandeelhouders en RvC - donderdag 6 juni - 3 PE
In deze bijeenkomst staan taken en bevoegdheden van bestuurders, toezichthouders en algemene vergadering centraal, bij bijvoorbeeld dividenduitkeringen en strategische beslissingen Ook is er aandacht voor de wet/het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen dat met name voor de non-profit sector nieuwe voorschriften introduceert. Docent: dr. Joti Roest.

Actualiteiten arbeids- en ontslagrecht - donderdag 12 september - 3 PE
Het ontslagrecht is nog steeds in beweging. Na invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 is veel jurisprudentie verschenen. Er ligt een nieuw wetsvoorstel voor wijziging van het arbeidsrecht (de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB). Ook het overige arbeidsrecht blijft in ontwikkeling. Zo is vanaf 1 januari 2018 de Wet Minimumloon ook van toepassing op sommige kleine opdrachtnemers en bevat het regeerakkoord uit oktober 2017 nieuwe maatregelen over de arbeidsovereenkomst. Docent: mr. dr. Ilse Zaal.

Geschillen tussen aandeelhouders - 28 november - 3 PE
Conflicten tussen aandeelhouders zijn, helaas, aan de orde van de dag. Vaak lijdt de vennootschap onder die conflicten en is het in het belang van de vennootschap en haar stakeholders dat aan het conflict, op welke wijze dan ook, een einde komt. In dit seminar leert u hoe conflicten kunnen worden voorkomen, in de kiem worden gesmoord, of aan de rechter ter beslechting worden voorgelegd? Docent: mr. Stein van Thiel.

Bestemd voor

Controllers, accountants en overige financieel professionals.

Cursusonderdelen

De onderdelen van deze cursus zijn ook afzonderlijk te volgen, echter de meerdaagse variant biedt u voordeel. In de links hieronder kunt u doorklikken naar de afzonderlijke cursusonderdelen.

dr. Joti Roest universitair hoofddocent ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam
mr. Hans Vetter

Rechter bij Rechtbank Den Haag

Ilse Zaal

Ilse Zaal is universitair docent arbeidsrecht en coördineert de master arbeidsrecht aan de UvA. In 2014 is zij gepromoveerd op het proefschrift 'De reikwijdte van medezeggenschap'. In dit proefschrift onderzoekt zij in welke situaties de medezeggenschap en zeggenschap uiteen lopen. In dat kader analyseert zij onder meer de invloed van werknemersvertegenwoordigers in kapitaalvennootschappen, in failliete vennootschappen en in geval van een fusie of overname. Haar huidige onderzoek heeft betrekking op de rol van de OR ten aanzien van (collectieve) arbeidsvoorwaardenvorming. Naast haar werk op de UvA is zij sinds 2011 Statenlid voor D66 in de provincie Noord-Holland.

Stein van Thiel

Advocaat en partner bij advocatenkantoor Evers Soerjatin. Stein procedeert in enquêteprocedures en aandeelhoudersgeschillen, over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, bijvoorbeeld in faillissement, in overnamegeschillen en in (dreigende) faillissementssituaties. Verder adviseert Stein over corporate governance bij (beurs)vennootschappen en openbare biedingen.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen ut E-mailadres sales@breukelen.valk.com