Actualiteiten arbeids- en ontslagrecht

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
12 september 2019 - Breukelen Ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 325,00 (leden) / € 325,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
3 pe-uren

12 september 2019 - Breukelen Ut

Dit seminar is onderdeel van het juridisch vierluik 2019

Het ontslagrecht is nog steeds in beweging. Na invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 is veel jurisprudentie verschenen. Ook ligt er een nieuw wetsvoorstel voor wijziging van het arbeidsrecht (de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB). Ook het overige arbeidsrecht blijft in ontwikkeling. Zo is vanaf 1 januari 2018 de Wet Minimumloon ook van toepassing op sommige kleine opdrachtnemers en bevat het regeerakkoord uit oktober 2017 nieuwe maatregelen over de arbeidsovereenkomst.

Doelstelling

Na afloop van dit seminar is uw kennis van het nieuwe ontslagrecht up-to-date. U bent als financial in staat te adviseren over individuele en collectieve ontslagzaken. U kunt de verschillende ontslagroutes en -gronden van elkaar onderscheiden en toepassen. Ook weet u wat de regels zijn voor bepaalde tijd contracten en kunt u een afweging maken of een ontslag op staande voet haalbaar is. U kunt verschillende ontslagvergoedingen onderscheiden (en waar mogelijk berekenen), de juiste koers bepalen of vaststellen op welk moment juridische bijstand gewenst is.

Inhoud

Het definitieve programma hangt af van ontwikkelingen tot aan de dag van het seminar.
De volgende onderwerpen komen naar verwachting aan bod:

  • ontslaggronden;
  • ontslagroutes (UWV of kantonrechter);
  • ontslagvergoedingen;
  • bepaalde tijd contracten opstellen;
  • rechtspositie van de statutair bestuurder van een vennootschap;
  • bredere arbeidsrechtelijke ontwikkelingen, mede in het licht van het regeerakkoord.

Bestemd voor

Controllers, accountants en andere financieel professionals die op de hoogte willen zijn van de laatste ontwikkelingen in arbeids- en ontslagrecht.

Ilse Zaal

Ilse Zaal is universitair docent arbeidsrecht en coördineert de master arbeidsrecht aan de UvA. In 2014 is zij gepromoveerd op het proefschrift 'De reikwijdte van medezeggenschap'. In dit proefschrift onderzoekt zij in welke situaties de medezeggenschap en zeggenschap uiteen lopen. In dat kader analyseert zij onder meer de invloed van werknemersvertegenwoordigers in kapitaalvennootschappen, in failliete vennootschappen en in geval van een fusie of overname. Haar huidige onderzoek heeft betrekking op de rol van de OR ten aanzien van (collectieve) arbeidsvoorwaardenvorming. Naast haar werk op de UvA is zij sinds 2011 Statenlid voor D66 in de provincie Noord-Holland.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen Ut E-mailadres sales@breukelen.valk.com