Frauderisicofactoren in de praktijk

Voor openbaar accountants in de samenstelpraktijk *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
Tijd
13:00 - 20:30
Prijs
Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
6 pe-uren

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een training Frauderisicofactoren volgen, tenzij u in 2017 al aan de toen verplichte training heeft deelgenomen.

Deze praktisch opgezette training heeft ook doel om de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude. Dat geldt ook in de samenstellingspraktijk van 2019.

Doelstelling

De verplichte PE-training streeft de volgende vier doelstellingen na:

 1. De bewustwording vergroten van de accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij de aanpak en bestrijding van fraude;
 2. Het begrip van de accountant vergroten aangaande frauderisicofactoren;
 3. De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het onderkennen van het niet naleven van wet- en regelgeving;
 4. De vaardigheden van de accountant vergroten in de aanpak bij het bespreken van frauderisicofactoren met de cliënt.

Deze doelstellingen worden op een praktische wijze bereikt, waarbij de toepassing centraal staat.

Inhoud

De training is praktijkgericht opgezet, met voor de deelnemers herkenbare casuïstiek. De vaktechnische theorie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden en praktijksituaties. Daarbij kunt u denken aan aandachtspunten uit de fiscale wetgeving, zoals omzetbelastingaangifte en - suppleties en de overwegingen bij het continueren van een opdracht als de cliënt geen aanpassingen wil doen die u noodzakelijk acht. Bij de cases wordt ook actief ingegaan op de gedragscomponent.

Onderwerpen in de training

 1. Introductie
 2. Professioneel kritische instelling, in het bijzonder bij opdrachtaanvaarding en -continuering
 3. De Nadere voorschriften NOCLAR, inclusief verankering in de VGBA
 4. De aanpassingen in NV COS Standaard 4410 voor 2019 en de samenhang met fraude(risico)(factoren)
 5. Detectie en preventie
      a. Wat zijn frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude
      b. Onderkennen van "rode vlaggen"
      c. Overige wet- en regelgeving, met name op fiscaal terrein en de Wwft
 6. Bespreken en aandringen op maatregelen bij de cliënt
 7. Dilemma's uit de praktijk, inclusief introductie van de NBA DilemmApp

Docent(en)

Op basis van het curriculum wordt de training verzorgd door een accountantstrainer en een gedragstrainer in afwisselende samenwerking.

Bestemd voor

Alle openbaar accountants die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de toen verplichte training frauderisicofactoren en werkzaam zijn in de samenstellingspraktijk.

mr. drs. Winfred Merkus RA Oprichter van en partner bij een mkb accountantsorganisatie, docent bij Nyenrode
Marc Schurink Partner bij HRD Group. Werkzaam als consultant, trainer en coach en expert op het gebied van cultuurtrajecten en communicatie onder druk

De cursus vindt plaats in Novotel Eindhoven in Eindhoven

Adres

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven Telefoonnummer (040) 252 65 75 E-mailadres H1018-RE@accor.com Website http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/nl/nov/1018/fiche_hotel.shtml