Congres: Fraudesignalerende taak van de accountant

Verwachting versus realiteit

Details

Cursusduur
1 dag
Tijd
13:30 - 17:00
Prijs
€ 349,00 (leden) / € 349,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Ethiek & Fraude, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Auditor
Niveau
Advanced
Accountancy
3 pe-uren

Voor medewerkers van de overheid geldt een aangepast tarief van 199 euro. Let op: De tarieven voor dit congres zijn exclusief 21% btw.

Dit congres wordt u in samenwerking met het Kennisplatform Faillissementsfraude en BijzonderStrafrecht Academie aangeboden.

Vrijdagmiddag 14 juni is de tafel van De Wereld Draait Door gereserveerd voor een breed debat over fraude en signalen. Dagvoorzitter Joost Hoebink interviewt deze middag hierover toonaangevende stakeholders over het blootleggen van fraude(signalen). In talkshowvorm wordt gepraat, gediscussieerd en gedebatteerd.

Niet alleen vanuit de accountancy wordt gesproken over de rol van de accountant als poortwachter. Juist ook de visie van curator, opsporingsinstanties, toezichthouders, beleggers en commissarissen over hoe ver die maar ook hun eigen rol dient te gaan komt aan bod.

Het debat beperkt zich niet tot de tafel genodigden, u mag zelf ook uw mening of visie geven. Schuift u ook aan op vrijdag 14 juni?

Doelstelling

Een plenair debat met diverse betrokkenen over wat maatschappij en stakeholders van accountants mogen verwachten als het gaat om het signaleren van fraude en de standpunten van accountants zelf. En op welke wijze Toezicht aan deze fraudesignalerende rol van de accountant bijdraagt.

Inhoud

  • Waar zit de fraude en waar zit de fraudeur? Rol van bestuurder en betrokkenheid intern- en extern-accountant.
  • Wat mag verwacht worden van de accountant ten aanzien van het signaleren van fraude? En verschillen deze inzichten of overlappen deze verwachtingen en rollen tussen de verschillende partijen? Daarbij wordt gekeken en gesproken over de rol van de diverse accountants (samenstel, extern controlerend-accountant, intern accountant maar ook accountant in business), toezichthouders zoals AFM en DNB en overige partijen zoals curator, FIOD, VEB en NBA. En wat verwachten zij over een weer van elkaar?
  • Fraudeprotocol van de NBA; wat mogen maatschappij en stakeholders hiervan verwachten?
  • Riskmanagement en Lines of Defense van organisaties; over het optimum, de zwakke plekken en voorbeelden uit de praktijk van succes en falen en wat we daarvan kunnen leren?
  • Toezicht; op welke wijze kan intern en extern toezicht (in brede zins des woords) bijdragen aan betere of effectievere fraudesignalering?
  • Ethiek en normenkader; accountants hebben te maken met NOCLAR maar is dit normenkader exclusief voor accountants of kunnen we het bezien als basishygiëne voor een organisatie en alle medewerkers?

Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter: Joost Hoebink.

Bestemd voor

Accountants uit de openbare praktijk, interne accountants en accountants-in-business. Alsook overige functionarissen betrokken bij fraudesignalering.

Dit evenement is tevens bedoeld voor: curatoren, medewerkers van opsporingsinstanties (politie, FIOD), toezichthouders (AFM, DNB), advocaten, commissarissen en overheidsjuristen.

prof. mr. dr. Marcel Pheijffer RA hoogleraar (forensische) accountancy aan de universiteiten Nyenrode en Leiden.
drs. Peter Schimmel RA

forensisch accountant bij Grant Thornton

Paul Koster directeur VEB, voorheen ondermeer bestuurslid Autoriteit Financiële Markten (AFM) en voorzitter van CESR-fin, de organisatie die verantwoordelijk is voor de implementatie van de International Accounting Standards binnen Europa.
Noor Zetteler advocaat bij Wijn & Stael advocaten, regelmatig curator. Voert procedures bij Accountantskamer en CBB ten aanzien van werkzaamheden accountants en is plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie van de NBA.
Peter Wakkie

advocaat & commissaris

Hans van der Vlist

algemeen directeur van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)

drs. Sander Kranenburg RA

voorzitter van de Werkgroep Fraude van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Willem van Nielen

advocaat & curator Recoup Advocaten & voorzitter Kennisplatform Faillissementsfraude.

De cursus vindt plaats in Jaarbeurs Utrecht in Utrecht

Adres

Jaarbeurs Utrecht Jaarbeursplein 6 Utrecht Telefoonnummer 0302955911 Website www.jaarbeursutrecht.nl/