Bevoegdhedenverdeling

tussen bestuur, aandeelhouders en RvC

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
19 november 2019 - Breukelen Ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 325,00 (leden) / € 325,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
3 pe-uren

19 november 2019 - Breukelen Ut

Dit seminar is onderdeel van het juridisch vierluik 2019.

In deze bijeenkomst staat de governance van BV/NV en non-profitorganisaties centraal. Wat zijn de taken en bevoegdheden van bestuur, algemene vergadering en raad van commissarissen? Hoe zijn die bevoegdheden tussen de verschillende organen van een vennootschap of stichting verdeeld? Aan de hand van concrete onderwerpen als strategische beslissingen en de dividenduitkering wordt de afbakening van bevoegdheden tussen bestuur en algemene vergadering behandeld. Specifiek wordt aandacht besteed aan de non-profitsector omdat het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen nieuwe voorschriften introduceert: een regeling voor tegenstrijdig belang, het monistisch bestuursmodel en een wettelijke grondslag voor de raad van toezicht. Deze onderwerpen worden belicht aan de hand van praktische casuïstiek en recente jurisprudentie.

Doelstelling

Na deze cursus heeft u uw kennis van afbakening van taken en bevoegdheden van bestuur, aandeelhoudersvergadering en raad van commissarissen verdiept. U kunt beter beoordelen welk orgaan van de rechtspersoon bevoegd is tot besluitvorming. U bent vertrouwd met de verschillende bestuursmodellen in zowel de profit als non-profit sector en kunt daarover adviseren.

Inhoud

  • taken en bevoegdheden van bestuur, algemene vergadering van aandeelhouders en raad van commissarissen
  • besluitvorming bij tegenstrijdige belangen van bestuurders en commissarissen
  • wijze waarop de governance van een vennootschap of stichting kan worden ingericht (monistisch bestuursmodel, algemeen-dagelijks bestuur)
  • afbakening van bevoegdheden bij een aantal concrete besluiten (dividenduitkering, strategie)
  • de vraag of de algemene vergadering bindende instructies aan het bestuur kan geven
  • wet(voorstel) bestuur en toezicht rechtspersonen
  • geschilbeslechting bij bevoegdheidsgeschillen

Bestemd voor

Controllers, accountants en overige financieel professionals die met enige regelmaat vragen voorgelegd krijgen over de bevoegdheid en taken van de verschillende organen en functionarissen binnen zowel vennootschappen, stichtingen als concerns.

dr. Joti Roest universitair hoofddocent ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen Ut E-mailadres sales@breukelen.valk.com