Frauderisicofactoren in de Assurancepraktijk

Verplicht onderwerp 2019

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
20 november 2019 - Zwolle
Tijd
13:00 - 20:30
Prijs
€ 450,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Openbaar accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
6 pe-uren

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een training Frauderisicofactoren volgen, tenzij u in 2017 al aan de toen verplichte training heeft deelgenomen. Deze praktisch opgezette training heeft ook doel om de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude. Dat geldt ook voor accountants in de Assurancepraktijk die de training in 2017 niet hebben gevolgd.

Doelstelling

De verplichte PE-training streeft de volgende vier doelstellingen na:


1. De bewustwording vergroten van de accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij de aanpak en bestrijding van fraude;
2. Het begrip van de accountant vergroten aangaande frauderisicofactoren;
3. De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het onderkennen van het niet naleven van wet- en regelgeving;
4. De vaardigheden van de accountant vergroten in de aanpak bij het bespreken van frauderisicofactoren.

Deze doelstellingen worden op een praktische wijze bereikt, waarbij de toepassing centraal staat.

Inhoud

De training is praktijkgericht opgezet, met voor de deelnemers herkenbare casuïstiek. De vaktechnische theorie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden en praktijksituaties. Bij de cases wordt ook actief ingegaan op de gedragscomponent.

Onderwerpen in de training

1. Introductie
2. Professioneel kritische instelling, in het bijzonder bij opdrachtaanvaarding en -continuering
3. De Nadere voorschriften NOCLAR, inclusief verankering in de VGBA
4. De aanpassingen in NV COS Standaard 4410 voor 2019 en de samenhang met fraude(risico)(factoren)
5. Detectie en preventie
        a. Wat zijn frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude
        b. Onderkennen van "rode vlaggen"
        c. Overige wet- en regelgeving, met name op fiscaal terrein en de Wwft
6. Bespreken en aandringen op maatregelen
7. Dilemma's uit de praktijk, inclusief introductie van de NBA DilemmApp

Docent(en)

Op basis van het curriculum wordt de training verzorgd door een accountantstrainer en een gedragstrainer in afwisselende samenwerking.

Bestemd voor

Openbaar accountants werkzaam in de Assurancepraktijk die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de toen verplichte training frauderisicofactoren.

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers
Ashra Underberg

De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Zwolle in Zwolle

Adres

Mercure Hotel Zwolle Hertsenbergweg 1 Zwolle Telefoonnummer 0384216031 E-mailadres H2109-SB@accor.com