Frauderisicofactoren voor intern accountants

*nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Tijd
13:00 - 20:30
Prijs
Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Intern accountants, MKB-accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
6 pe-uren

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Het bestuur heeft daartoe, in overleg met de ledengroepen, besloten dat alle accountants in 2019 verplicht een training Frauderisicofactoren volgen, tenzij u in 2017 al aan de toen verplichte training heeft deelgenomen.

Deze praktisch opgezette training heeft ook doel om de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude. Dat geldt ook voor intern accountants.

Doelstelling

De verplichte PE-training streeft de volgende vier doelstellingen na:

 1. De bewustwording vergroten van de intern accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij de aanpak en bestrijding van fraude;
 2. Het begrip van de intern accountant vergroten aangaande frauderisicofactoren;
 3. De vaardigheden van de intern accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het onderkennen van het niet naleven van wet- en regelgeving;
 4. De vaardigheden van de intern accountant vergroten in de aanpak bij het bespreken van frauderisicofactoren.

Deze doelstellingen worden op een praktische wijze bereikt, waarbij de toepassing centraal staat.

Inhoud

De training is praktijkgericht opgezet, met voor de deelnemers herkenbare casuïstiek. De vaktechnische theorie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden en praktijksituaties. Bij de cases wordt ook actief ingegaan op de gedragscomponent.

Onderwerpen in de training

 1. Introductie
 2. Professioneel kritische instelling, in het bijzonder bij opdrachtaanvaarding en -continuering
 3. De Nadere voorschriften NOCLAR, inclusief verankering in de VGBA
 4. De aanpassingen in NV COS Standaard 4410 voor 2019 en de samenhang met fraude(risico)(factoren)
 5. Detectie en preventie
      a. Wat zijn frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude
      b. Onderkennen van "rode vlaggen"
      c. Overige wet- en regelgeving, met name op fiscaal terrein en de Wwft
 6. Bespreken en aandringen op maatregelen bij de cliënt
 7. Dilemma's uit de praktijk, inclusief introductie van de NBA DilemmApp

Docent(en)

Op basis van het curriculum wordt de training verzorgd door een accountantstrainer en een gedragstrainer in afwisselende samenwerking.

lusief introductie van de NBA DilemmApp

Docent(en)

Op basis van het curriculum wordt de training verzorgd door een accountantstrainer en een gedragstrainer in afwisselende samenwerking.

Bestemd voor

Alle intern accountants die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de toen verplichte training frauderisicofactoren.

Hans de Bruijn RA AA ontwikkelt en geeft al vele jaren cursussen, voornamelijk op het gebied van de accountancy en de fiscaliteit. Voorts is hij extern beoordelaar voor de praktijkopleiding AA en RA en is hij werkzaam geweest als vakgecommitteerde voor het vak Fiscale Advisering.
Eva van der Voet

Trainer, consultant voor HRD Groep

De cursus vindt plaats in Postillion Hotel Dordrecht in Dordrecht

Adres

Postillion Hotel Dordrecht Rijksstraatweg 30 Dordrecht Telefoonnummer (078) 618 44 44 E-mailadres Reservations@postillionhotels.com Website www.postillionhotels.com