PE-Week: Actualiteiten Regelgeving Accountancy

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 november 2019 - Willemstad ( Is vol)
Tijd
13:00 - 18:00
Prijs
€ 375,00 (leden) / € 375,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Ethiek & Fraude, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Leden Management
Niveau
Fundamental
Accountancy
5 pe-uren

8 november 2019 - Willemstad ( Is vol)

Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef u op voor de wachtlijst.

De deelnemers kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursussen in de PE-week krijgen de deelnemers 10 procent korting op de totale cursusprijs.

Afsluitende borrel
Op vrijdag 8 november wordt de PE-Week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is voor alle deelnemers aan de PE-Week 2019. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 18:00 uur.

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Daarbij zijn de kernthema's voor 2019 en 2020 de wetgeving over het accountantsberoep, de wijzigingen in de beroepsregels opgenomen in de Handleiding Regelgeving Accountancy en (bijvoorbeeld) de regeling voor de Permanente Educatie. De deelnemers reageren ook aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Het programma wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen die in de loop van 2019 voor 2019 en 2020 bekend zijn gemaakt.

Doelstelling

De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2019 en per 1 januari 2020 en de verwachtingen voor het restant van 2020 op het gebied van de wettelijke en de beroepsregels die van toepassing zijn op het accountantsberoep.

Inhoud

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling. Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd.

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Op deze wijze ontstaat een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen.

Onderwerpen in de training:

Introductie

     1. Inleiding over deze cursus
     2. Het raamwerk van de wet- en regelgeving
     3. Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

     4. De Commissie Toekomst van het accountantsberoep
     5. Het actieplan MKB voor de toekomst van het accountantsberoep
     6. Implementatie en eerste ervaringen met de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen
     7. Implementatie van de Nadere voorschriften Non-compliance with laws and regulations (NV NOCLAR)
     8. De wijzigingen in de NV COS voor
               a. Controleopdrachten;
               b. Beoordelingsopdrachten;
               c. 4400N. Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden;
               d. 4410. Samenstellingsopdrachten.
     9. Nadere voorschriften Permanente Educatie 2019
     10. NBA Handreikingen die geactualiseerd zijn in 2019
     11. Verwachtingen voor 2020
     12. Vragen van deelnemers

Door nieuwe regelgeving zal het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Bestemd voor

Deze cursus is geschikt voor alle ledengroepen van accountants.

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Hotel Avila in Willemstad

Adres

Hotel Avila Penstraat 130 Willemstad Telefoonnummer 59994614317 E-mailadres events@avilabeachhotel.com Website http://www.avilahotel.com