PE-Week: Workshop Kennistoets Controlepraktijk

Goed voorbereid op de Kennistoets 2019-2020! *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Tijd
09:00 - 12:00
Prijs
Kennisgebied
Audit & Assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Intern accountants, Overheidsaccountants, Auditor
Niveau
Fundamental
Accountancy
3 pe-uren

De deelnemers kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursussen in de PE-week krijgen de deelnemers 10 procent korting op de totale cursusprijs.

Afsluitende borrel
Op vrijdag 8 november wordt de PE-Week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is voor alle deelnemers aan de PE-Week 2019. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 18:00 uur.

De NBA heeft, net als in 2017, een nieuwe Kennistoets verplicht gesteld. Vanaf december 2019 is de Kennistoets online en voor 1 juni 2020 dient u de toets met goed gevolg te hebben afgerond.

De Kennistoets bestaat uit 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS 200-899).

Bij het uitvoeren van controlewerkzaamheden is kennis van de structuur en de toepassing van de NV COS noodzakelijk. Van u wordt verwacht dat u de daarin opgenomen Standaarden begrijpt en kunt vertalen naar de werkzaamheden in de praktijk. Tijdens deze interactieve workshop leggen wij ook verbanden tussen diverse Standaarden en de vertaling ervan naar uw praktijk.

Eerdere deelnemers konden na afloop van deze workshop de Kennistoets efficiënt en met goed gevolg afronden.

Doelstelling

Het inzicht in en de kennis van de relevante regelgeving te vergroten om daarmee bij te dragen aan het efficiënt en met goed gevolg afleggen van de online Kennistoets.

Inhoud

De regelgeving, die opgenomen is in de Kennistoets staat centraal. Deze wordt besproken, waarbij ook enkele Standaarden meer in detail aan de orde komen. Tussendoor werkt u praktijkvragen uit die geformuleerd zijn in lijn met de vragen in de Kennistoets.

Ook worden de onderdelen genoemd, die uit de rapportages van de Autoriteit Financiële Markten en de Raad voor Toezicht voortvloeien, omdat deze mede de basis vormen voor de samenstelling van de Kennistoets.

Vervolgens wordt een aantal oefenvragen als set doorgewerkt, gebaseerd op de systematiek zoals die ook in de online Kennistoets wordt gehanteerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen begripsvragen en toepassingsvragen.

Als onderdeel van de voorbereiding op het afleggen van de Kennistoets, kunt u de in omvang beperkte oefentoets doornemen, die beschikbaar is via MijnNBA.nl.

De kennistoets bestaat uit 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS 200-899). Daarop wordt u voorbereid in deze Workshop.

Onderwerpen in detail

  • VGBA en VIO
  • Wta, Bta en NVKS
  • Algemene uitgangspunten en verantwoordelijkheden - NV COS 200-299
  • Risico-inschatting en het inspelen op ingeschatte risico's - NV COS 300-499
  • Controle-informatie - NV COS 500-599
  • Gebruik maken van de werkzaamheden van anderen - NV COS 600-699
  • Controlebevindingen en rapportering - NV COS 700-799
  • Controlebevindingen en rapportering in het kader van bijzondere controle-opdrachten - NV COS 800-899

De tijdverdeling in de Workshop is gebaseerd op de verdeling van het aantal in de Kennistoets opgenomen vragen over het betreffende onderwerp.

Deelnemers dienen de actuele (fysieke of elektronische) HRA bundel mee te nemen naar de workshop.

Bestemd voor

Deze cursus is geschikt voor alle openbaar, intern en overheidsaccountant die de Kennistoets moeten afleggen.

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Hotel Avila in Willemstad

Adres

Hotel Avila Penstraat 130 Willemstad Telefoonnummer 59994614317 E-mailadres events@avilabeachhotel.com Website http://www.avilahotel.com