Brexit, alleen bedreiging of ook een kans?

Bent u nog in control?

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
13 november 2019 - Amsterdam
Tijd
13:30 - 17:30
Prijs
€ 250,00 (leden) / € 300,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Strategie, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, MKB-accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Finance in business
4 pe-uren

13 november 2019 - Amsterdam

Brexit zet de verhoudingen in en rond Europa op scherp. Het Brexit-referendum was niet alleen een politieke schok voor het Verenigd Koninkrijk en de EU. Het was ook de start van een onderhandelingsspel zonder precedent over de Britse rol in Europa, de betekenis van het EU-lidmaatschap en de toekomst van de Europese integratie. Daarmee is de reikwijdte van het Brexit-proces nog niet beschreven. De uitslag van het Brexit-referendum is namelijk ook een alarmbel voor de huidige Westerse orde. Een orde die decennia lang zo stabiel is geweest, en die in de jaren negentig de Koude Oorlog zo glorieus leek te hebben gewonnen.

Loopt het multilaterale systeem op zijn laatste benen? Wat vertelt Brexit ons over de stand van zaken rondom internationale samenwerking

Wat betekent dit alles voor de internationale financiële wereld die daarin van oudsher een zo centrale rol speelt?

Inhoud

In deze masterclass behandelt Mathieu Segers sleutelvragen aan de hand van de laatste ontwikkelingen in het Brexit-proces. Daarbij zal er uitgebreid aandacht zijn voor:

  • Analyse van het politieke en economische krachtenveld binnen het Brexit-proces;
  • Voor- en na bespreking van de laatste stand in de onderhandelingen;
  • De (speciale) rol van Nederland in het Brexit-proces.

Daarnaast wordt er onder leiding van Coen Reinders RA in een panel gediscussieerd over de vraag: Wat betekent de Brexit voor u als financial? Bent u nog in control? Brexit, een economische chaos of nieuwe kansen?

Bestemd voor

Deze masterclass is bestemd voor iedere financial die op de hoogte wil zijn van (en van gedachte wil wisselen over) de laatste actuele ontwikkelingen rondom de Brexit.

prof. dr. Mathieu Segers

Hoogleraar Europese geschiedenis en integratie aan de University College Maastricht, columnist bij FD

drs. Coen Reinders RA interim Director Strategie en Ontwikkeling bij Nationaal Restauratie Fonds, lid ledengroepbestuur Accountants in Business

De cursus vindt plaats in NBA in Amsterdam

Adres

NBA Antonio Vivaldistraat 2 Amsterdam Telefoonnummer 0203010330 E-mailadres opleidingen@nba.nl Website www.nba.nl