Verdieping Belastingplan 2020

Voor inkomsten- en vennootschapsbelasting *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 december 2019 - Breukelen Ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 325,00 (leden) / € 325,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
3 pe-uren

17 december 2019 - Breukelen Ut

De fiscale wetgeving op het gebied van de inkomsten- en vennootschapsbelasting is volop in ontwikkeling. Door de roep om vereenvoudiging en onder invloed van steeds lagere belastingtarieven, probeert de wetgever het wettelijke kader anders vorm te geven en aan te passen. Voor ondernemingen is bijvoorbeeld de zogenaamde bouwstenen-discussie (Bouwstenen voor een beter belastingstelsel)opgestart om ondernemingsfaciliteiten en - regelingen nog eens tegen het licht te houden. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/15/kamerbrief-tweede-kamer-bouwstenen-voor-een-beter-belastingstelsel

In dat verband wordt ook gesproken over verlaging van de zelfstandigenaftrek. Ingrijpender is de discussie over maatregelen tegen het excessief lenen bij de eigen vennootschap. Daarin wordt geregeld dat aanmerkelijkbelanghouders die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap vanaf 2022 belasting moeten betalen over leningen die uitstijgen boven de 500.000 euro. Een flink bedrag waardoor niet elke dga met de nieuwe maatregel te maken zal krijgen. Maar het gaat verder dan dat, omdat de fiscale impact van de relatie BV-aandeelhouder hierbij centraal staat. De thematiek heeft onder meer raakvlakken met de fiscale leerstukken over de onzakelijke lening, onttrekkingen en winstuitdelingen. Wat staat vennootschappen en aandeelhouders fiscaal precies te wachten als de regeling straks kracht van wet heeft? Een heel andere onderwerp is de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting. Met de invoering van artikel 15b Wet VpB 1969 (ATAD1) is de renteaftrek nog verder beperkt. Ter voorkoming van handel in rentelichamen is het de vraag welke anti-misbruikmaatregelen zullen volgen. Een ander onderwerpen uit het Belastingplan 2020 is bijvoorbeeld de regeling over de beperking van belastingrente in de vennootschapsbelasting. Na Prinsjesdag worden de onderwerpen uit het Belastingplan 2020 opgepakt. We gaan de ontwikkelingen nauwkeurig volgen en praten u aan het einde van dit jaar bij.

Aan de hand van concrete wetsvoorstellen vanwege het Belastingplan 2020 wordt in deze verdiepingscursus stilgestaan bij de fiscale impact daarvan op reeds bestaande fiscale thema's. Tot welke mogelijkheden en onmogelijkheden zullen die leiden en welke valkuilen zijn daarbij te verwachten?

Doelstelling

Na het volgen van deze verdiepingscursus heeft u gedegen zicht op de actuele plannen op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting die het kabinet voor u in petto heeft. De nieuwe plannen kunt u tevens in de context van bestaande fiscale leerstukken plaatsen.

Inhoud

In de verdiepingscursus wordt gerichte aandacht besteed aan wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2020 en fiscale leerstukken die daarmee verband houden. Daardoor kunt u de nieuwe plannen in de context van reeds bestaande fiscale wet- en regelgeving plaatsen. Aan de orde komen:

  • Actuele wetsvoorstellen op het gebied van de inkomsten- en vennootschapsbelasting uit het Belastingplan 2020
  • Fiscale leerstukken die daarmee verband houden.

Bestemd voor

Controllers, accountants, adviseurs, bedrijfseconomen en andere financieel professionals.

Docent nog niet bekend

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut