Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Aanbesteden: de zin en de onzin debatreeks

Duurzaamheid, innovatie en sociaal beleid

Debat 2

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
10 december 2019 - Amsterdam
Tijd
15:30 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Governance, Risk & Compliance, Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Publieke Sector
4 pe-uren

10 december 2019 - Amsterdam

Debat 2 van Aanbesteden: de zin en de onzin debatreeks

Prijs leden : 395 Euro per sessie. Voor 2 sessies betaalt u 695 Euro in het totaal. Voor deelname aan alle drie de sessies betaalt u 975 Euro in het totaal

Prijs niet-leden : 495 Euro per sessie. Voor 2 sessies betaalt u 900 Euro in het totaal. Voor deelname aan alle drie de sessies betaalt u 1200 Euro in het totaal.

EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs

Debat #2 Duurzaamheid, innovatie en sociaal beleid

Wat je nodig hebt, wordt bepaald door de doelstellingen van de organisatie. Wat je nodig hebt produceer je deels zelf en een deel koop je in, de make-or-buy-decison. Inkoop is dus onderdeel van de realisatie van een strategie."You are what you buy", zeggen sommigen. Echter, in de publieke sector is er veel discussie over de rechtmatigheid hiervan; daarbij speelt het gelijkheidsbeginsel een centrale rol. Mag je specificaties uitvragen, die niet alle leveranciers kunnen leveren? Dit speelt bij uitstek bij de zogenaamde secundaire beleidsdoelen, zoals duurzaam, innovatief en sociaal. Hoe ziet dit vraagstuk er uit vanuit de optiek van de auditing?

Doelstelling

In deze bijeenkomst gaan we niet een how-to checklist of stappenplan aanbieden, maar willen we juist door discussie en praktijksituaties de grijze gebieden met elkaar doorspreken en leren waar er winst te halen valt. Hoe kunnen we, al-dan-niet gezamenlijk, de zin in/van aanbesteden substantieel vergroten?

Inhoud

We gaan we in discussie over principes en dilemma's die de praktijk heeft voorgebracht, zoals:

  • Is 'lokaal aanbesteden' niet per definitie concurrentiebelemmerend?
  • Gelijkheidsbeginsel versus onderscheidend vermogen op de markt
  • Doelmatigheid en rechtmatigheid. Proces en Systeem. Waarop focust de auditor?
  • Aanbestedingsrecht en Intellectuele Eigendom
  • Verschil auditing in private en publieke sector? Loopt dat parallel met verschil tussen rechtmatigheid en doelmatigheid?
  • Verschil inkopen/aanbesteden bij de overheid en in de private sector?
  • Wat is het ideale controleprogramma voor aanbestedingen?

Bestemd voor

Controllers, intern en overheidsaccountants, accountants in business en andere financieel-economische professionals werkzaam in/voor de (semi-)publieke sector.

Wouter Stolwijk Wouter Stolwijk is politicoloog. Van 2006 tot 2016 directeur van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken. Daarvoor onder meer directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), plaatsvervangend directeur van de Octrooiraad en negen jaar werkzaam in de overheidsaccountancy. Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (tot 2016). Lid van de stakeholder expertgroup on Public Procurement van de Europese Commissie.

Lees hier het interview met Wouter Stolwijk.

De cursus vindt plaats in NBA in Amsterdam

Adres

NBA Antonio Vivaldistraat 2 Amsterdam Telefoonnummer 0203010330 E-mailadres opleidingen@nba.nl Website www.nba.nl