Aanbesteden: de zin en de onzin debatreeks

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
3, 10, 17 december 2019 - Diverse Locaties
Tijd
15:30 - 20:00, 15:30 - 20:00, 15:30 - 20:00
Prijs
€ 975,00 (leden) / € 1.200,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specifiek voor de publieke sector, Specials, Advisering, Governance, Risk & Compliance, Management & strategie, Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Publieke Sector
12 pe-uren

3, 10, 17 december 2019 - Diverse Locaties

Prijs leden : 395 Euro per sessie. Voor 2 sessies betaalt u 695 Euro in het totaal. Voor deelname aan alle drie de sessies betaalt u 975 Euro in het totaal

Prijs niet-leden : 495 Euro per sessie. Voor 2 sessies betaalt u 900 Euro in het totaal. Voor deelname aan alle drie de sessies betaalt u 1200 Euro in het totaal.

EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs

Aanbesteden: de zin en de onzin debatreeks

In een reeks van 3 bijeenkomsten gaan we met elkaar in debat over De zin en de onzin van aanbesteden en de rol van de financial in deze. Hoe liggen de rollen en verantwoordelijkheden? Hoe leid je het proces in de juiste banen? En hoe bepaal je wat die juiste banen zijn? Welk signaal dien je wanneer af te geven? Welke sturing kun je geven in het licht van de maatschappelijke opdracht waar jouw organisatie voor staat? De debatreeks biedt de gelegenheid bij uitstek om met vakgenoten "eindelijk eens te zeggen, wat je altijd al had willen zeggen"over aanbesteding.

De debatreeks is inhoudelijk zo opgezet dat je ook aan 1 of 2 van de bijeenkomsten kunt deelnemen.

Debat #1 De juridisering van de overheidsinkoop - di 3 december 2019

Een dialoog over de dominantie van de juridische aspecten terwijl inkoop in de basis een commercieel-economische aangelegenheid is. Zijn de juiste professionals (economen, materiedeskundigen) er wel in voldoende mate bij betrokken? En beschikken de betrokken juristen en inkopers wel over (voldoende) marktkennis? Ook in de auditing staat de rechtmatigheid centraal. Is er nog ruimte voor een Value for Money benadering? En hoe zouden financials daarin een rol kunnen spelen?

Debat #2 Duurzaamheid, innovatie en sociaal beleid - di 10 december 2019

Wat je nodig hebt, wordt bepaald door de doelstellingen van de organisatie. Wat je nodig hebt produceer je deels zelf en een deel koop je in, de make-or-buy-decison. Inkoop is dus onderdeel van de realisatie van een strategie."You are what you buy", zeggen sommigen. Echter, in de publieke sector is er veel discussie over de rechtmatigheid hiervan; daarbij speelt het gelijkheidsbeginsel een centrale rol. Mag je specificaties uitvragen, die niet alle leveranciers kunnen leveren? Dit speelt bij uitstek bij de zogenaamde secundaire beleidsdoelen, zoals duurzaam, innovatief en sociaal. Hoe ziet dit vraagstuk er uit vanuit de optiek van de auditing?

Debat #3 Conflicten uit de praktijk? - di 17 december 2019

Deze bijeenkomst wordt besteed aan casuïstiek. Deelnemers worden op voorhand uitgenodigd om eigen praktijkdilemma's aan te leveren. Voorbeelden:

 • BIT: Bureau ICT Toetsing. In het bijzonder een advies aan het UWV om vendor lock in te voorkomen door regelmatig aan te besteden.
 • Casus Engelse Ministry of Defense en armoured cars.
 • Tenderboard: verschillende vormen en voor- en nadelen.
 • Casuïstiek van de Commissie van Aanbestedingsexperts van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • Verbouwing stadhuis: Intellectueel eigendomsrecht van de architect tegenover plicht tot openbare aanbesteding.

Doelstelling

In deze bijeenkomsten gaan we niet een how-to checklist of stappenplan aanbieden, maar willen we juist door discussie en praktijksituaties de grijze gebieden met elkaar doorspreken en leren waar er winst te halen valt. Hoe kunnen we, al-dan-niet gezamenlijk, de zin in/van aanbesteden substantieel vergroten?

Inhoud

Per thema gaan we in discussie over principes en dilemma's die de praktijk heeft voorgebracht, zoals:

 • Is 'lokaal aanbesteden' niet per definitie concurrentiebelemmerend?
 • Gelijkheidsbeginsel versus onderscheidend vermogen op de markt
 • Doelmatigheid en rechtmatigheid. Proces en Systeem. Waarop focust de auditor?
 • Aanbestedingsrecht en Intellectuele Eigendom
 • Verschil auditing in private en publieke sector? Loopt dat parallel met verschil tussen rechtmatigheid en doelmatigheid?
 • Verschil inkopen/aanbesteden bij de overheid en in de private sector?
 • Wat is het ideale controleprogramma voor aanbestedingen?

Bestemd voor

Controllers, intern en overheidsaccountants, accountants in business en andere financieel-economische professionals werkzaam in/voor de (semi-)publieke sector.

Cursusonderdelen

De onderdelen van deze cursus zijn ook afzonderlijk te volgen, echter de meerdaagse variant biedt u voordeel. In de links hieronder kunt u doorklikken naar de afzonderlijke cursusonderdelen.

Wouter Stolwijk Wouter Stolwijk is politicoloog. Van 2006 tot 2016 directeur van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken. Daarvoor onder meer directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), plaatsvervangend directeur van de Octrooiraad en negen jaar werkzaam in de overheidsaccountancy. Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (tot 2016). Lid van de stakeholder expertgroup on Public Procurement van de Europese Commissie.

Lees hier het interview met Wouter Stolwijk.

De cursus vindt plaats in diverse locaties in Diverse Locaties

Adres

diverse locaties 0 Diverse Locaties