Pack PE

Gebruikerscursus en praktijktoepassing

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
9 december 2020 - Amsterdam
Tijd
09:30 - 18:00
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
IT & Data
Bestemd voor
MKB-accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

Neemt u een laptop mee waarop u het programma PACK-PE heeft staan.


PACK PE-KE (Petites Entitiés-Kleine Entiteiten) is een softwaretoepassing die is ontwikkeld door de Franse beroepsorganisatie van accountants (CNCC) en na de Belgische beroepsorganisatie (IBR) ook door de NBA aan haar leden ter beschikking is gesteld.

PACK PE-KE is bedoeld om de accountant een hulpmiddel te bieden, gebaseerd op de internationale controlestandaarden (IS's), om zo:
1)   de stappen in het controleproces bij kleinere bedrijven te structureren en
2)   het vastleggen van de uit te voeren controlewerkzaamheden te vergemakkelijken.

De tool bestaat uit een aantal vragenlijsten, werkformulieren en controlestandaarden in Microsoft Excel en Word. Nieuwe gebruikers van PACK-PE worden geadviseerd om deze cursus te volgen om de tool op een juiste wijze te kunnen gebruiken.

Doelstelling

Het dagprogramma bestaat uit twee onderdelen en kent de volgende doelstellingen.
a) Juist gebruik van de softwaretoepassing PACK-PE.
b) Bekend met relevante wet/regelgeving en dossiervorming aan de hand van concrete casus.

Inhoud

De training bestaat uit twee onderdelen. Tijdens de ochtend staan we vooral stil bij de instructie voor gebruik en beheer van PACK-PE en de logica van de tool in relatie tot het controle proces. Na de lunch gaat u aan de slag met een casus waarbij de relevante wet/regelgeving alsook dossiervorming de aandacht krijgen.

Bestemd voor

Accountants en overige collega's die gebruik (willen) maken van PACK-PE.

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in NBA in Amsterdam

Adres

NBA Antonio Vivaldistraat 2 Amsterdam Telefoonnummer 0203010330 E-mailadres opleidingen@nba.nl Website www.nba.nl