Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Aanbesteden: de zin en de onzin masterclasses

De juridisering van de overheidsinkoop

Uit de reeks Aanbesteden masterclasses

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 november 2020 - Amersfoort
Tijd
15:30 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Governance, Risk & Compliance, Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Publieke Sector
4 pe-uren

17 november 2020 - Amersfoort

Onderdeel 1 van Aanbesteden: de zin en de onzin debatreeks

Prijs leden : 395 Euro per sessie. Voor 2 sessies betaalt u 695 Euro in het totaal. Voor deelname aan alle drie de sessies betaalt u 975 Euro in het totaal. Prijs niet-leden : 495 Euro per sessie. Voor 2 sessies betaalt u 900 Euro in het totaal. Voor deelname aan alle drie de sessies betaalt u 1200 Euro in het totaal.

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


Masterclass #1 De juridisering van de overheidsinkoop

De juridische aspecten van het aanbesteden domineren de economische. Aanbesteden is echter markthandelen. Zijn de juiste professionals (economen, materiedeskundigen) er wel in voldoende mate bij betrokken? En beschikken de betrokken juristen en inkopers wel over (voldoende) kennis van (micro-)economie? Ook in de auditing staat de rechtmatigheid centraal. Is er nog ruimte voor een Value for Money benadering? En hoe zouden financials daarin een rol kunnen spelen?

Doelstelling

In deze masterclasses gaan we proberen een andere kijk op aanbesteden te ontwikkelen. Dat wil zeggen, een niet uitsluitend juridische kijk. Door praktijksituaties te analyseren, identificeren we de grijze gebieden. Hoe kan de financial daarin meer value for money elementen inbrengen? Hoe kunnen we de zin in/van aanbesteden substantieel vergroten?

Inhoud

We gaan we in discussie over principes en dilemma's die de praktijk heeft voorgebracht, zoals:

  • Is 'lokaal aanbesteden' niet per definitie concurrentiebelemmerend?
  • Gelijkheidsbeginsel versus onderscheidend vermogen op de markt
  • Doelmatigheid en rechtmatigheid. Proces en Systeem. Waarop focust de auditor?
  • Aanbestedingsrecht en Intellectuele Eigendom
  • Verschil auditing in private en publieke sector? Loopt dat parallel met verschil tussen rechtmatigheid en doelmatigheid?
  • Verschil inkopen/aanbesteden bij de overheid en in de private sector?
  • Wat is het ideale controleprogramma voor aanbestedingen?

Bestemd voor

Controllers, intern en overheidsaccountants, accountants in business en andere financieel-economische professionals werkzaam in/voor de (semi-)publieke sector.

Wouter Stolwijk Wouter StolwijkWouter Stolwijk is politicoloog. Van 2006 tot 2016 directeur van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken. Daarvoor onder meer directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), plaatsvervangend directeur van de Octrooiraad en negen jaar werkzaam in de overheidsaccountancy. Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (tot 2016). Lid van de stakeholder expertgroup on Public Procurement van de Europese Commissie.

Lees hier het interview met Wouter Stolwijk.

prof. dr. mr. Huib van Romburgh huib van romburgh

hoogleraar Europees en Nederlands aanbestedingsrecht in Groningen; juridisch bij adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Huib is betrokken bij aanbestedingen van complexe aard binnen de rijksoverheid, kent veel casuïstiek en actuele jurisprudentie.

De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Amersfoort Centre in Amersfoort

Adres

Mercure Hotel Amersfoort Centre De Nieuwe Poort 20 Amersfoort Telefoonnummer 0332851000 E-mailadres sc@mhac.nl