Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Aanbesteden: de zin en de onzin masterclasses

Duurzaamheid, innovatie en sociaal beleid

Uit de reeks Aanbesteden masterclasses

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
1 december 2020 - Vianen
Tijd
15:30 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Governance, Risk & Compliance, Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Publieke Sector
4 pe-uren

1 december 2020 - Vianen

Debat 2 van Aanbesteden: de zin en de onzin debatreeks.

Prijs leden : 395 Euro per sessie. Voor 2 sessies betaalt u 695 Euro in het totaal. Voor deelname aan alle drie de sessies betaalt u 975 Euro in het totaal.

Prijs niet-leden : 495 Euro per sessie. Voor 2 sessies betaalt u 900 Euro in het totaal. Voor deelname aan alle drie de sessies betaalt u 1200 Euro in het totaal.

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


Masterclass #2 Duurzaamheid, innovatie en sociaal beleid

Aan inkopen gaat (impliciet) een make-or-buy-decision vooraf. Neem dit voorbeeld bij de overheid: enige jaren terug heeft het Rijk besloten het schoonmaken van gebouwen niet meer uit te besteden, maar zelf te gaan doen. Er is nu een Rijksschoonmaakorgansatie. Deze dienst mag probleemloos beslissen geen milieuvervuilende schoonmaakmiddelen te gebruiken, maar bij uitbesteden is dat ineens een probleem.
Mag je bij uitbesteden eisen stellen aan leveranciers op het gebied van milieu, innovatie en 'social return' of is dat strijdig met het gelijkheidsbeginsel? En hoe ziet dit vraagstuk er uit vanuit de optiek van de auditing?

Doelstelling

In deze masterclasses gaan we proberen een andere kijk op aanbesteden te ontwikkelen. Dat wil zeggen, een niet uitsluitend juridische kijk. Door praktijksituaties te analyseren, identificeren we de grijze gebieden. Hoe kan de financial daarin meer value for money elementen inbrengen? Hoe kunnen we de zin in/van aanbesteden substantieel vergroten?

Inhoud

We gaan we in discussie over principes en dilemma's die de praktijk heeft voorgebracht, zoals:

  • Is 'lokaal aanbesteden' niet per definitie concurrentiebelemmerend?
  • Gelijkheidsbeginsel versus onderscheidend vermogen op de markt
  • Doelmatigheid en rechtmatigheid. Proces en Systeem. Waarop focust de auditor?
  • Aanbestedingsrecht en Intellectuele Eigendom
  • Verschil auditing in private en publieke sector? Loopt dat parallel met verschil tussen rechtmatigheid en doelmatigheid?
  • Verschil inkopen/aanbesteden bij de overheid en in de private sector?
  • Wat is het ideale controleprogramma voor aanbestedingen?

Bestemd voor

Controllers, intern en overheidsaccountants, accountants in business en andere financieel-economische professionals werkzaam in/voor de (semi-)publieke sector.

Wouter Stolwijk Wouter StolwijkWouter Stolwijk is politicoloog. Van 2006 tot 2016 directeur van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken. Daarvoor onder meer directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), plaatsvervangend directeur van de Octrooiraad en negen jaar werkzaam in de overheidsaccountancy. Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (tot 2016). Lid van de stakeholder expertgroup on Public Procurement van de Europese Commissie.

Lees hier het interview met Wouter Stolwijk.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen in Vianen

Adres

Van der Valk Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 Vianen Telefoonnummer 0347325921 E-mailadres sales@vianen.valk.nl