Aanbesteden: de zin en de onzin masterclasses

*nieuw*

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
17 november 2020, 1, 15 december 2020 - Diverse Locaties
Tijd
15:30 - 20:00, 15:30 - 20:00, 15:30 - 20:00
Prijs
€ 975,00 (leden) / € 1.200,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Governance, Risk & Compliance, Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Publieke Sector
12 pe-uren

17 november 2020, 1, 15 december 2020 - Diverse Locaties

"In contrast to private sector procurement, government purchasing is minutely procedural and subject to endless right of appeal." (Francis Fukuyama)

3 masterclasses over de zin en de onzin van aanbesteden. De nadruk ligt op discussie, het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaars best and worst practices. De methode is die van de intervisie: dicht bij de eigen praktijk blijven. Wat is de rol van de financial in het hele aanbestedingsproces? Welke speel je nu en welke zou je kunnen spelen? Wat is de ruimte? En wat zijn de risico's?
De masterclass reeks biedt de gelegenheid bij uitstek om 'eindelijk eens te zeggen, wat je altijd al had willen zeggen, maar niet durfde te zeggen' over aanbesteden.

De reeks is zo danig opgezet is dat je ook aan 1 of 2 van de bijeenkomsten kunt deelnemen. Iedere masterclass wordt gefaciliteerd door een docent en een gastspreker uit de praktijk.


Masterclass #1 De juridisering van de overheidsinkoop

De juridische aspecten van het aanbesteden domineren de economische. Aanbesteden is echter markthandelen. Zijn de juiste professionals (economen, materiedeskundigen) er wel in voldoende mate bij betrokken? En beschikken de betrokken juristen en inkopers wel over (voldoende) kennis van (micro-)economie? Ook in de auditing staat de rechtmatigheid centraal. Is er nog ruimte voor een Value for Money benadering? En hoe zouden financials daarin een rol kunnen spelen?

Masterclass #2 Duurzaamheid, innovatie en sociaal beleid

Aan inkopen gaat (impliciet) een make-or-buy-decision vooraf. Neem dit voorbeeld bij de overheid: enige jaren terug heeft het Rijk besloten het schoonmaken van gebouwen niet meer uit te besteden, maar zelf te gaan doen. Er is nu een Rijksschoonmaakorgansatie. Deze dienst mag probleemloos beslissen geen milieuvervuilende schoonmaakmiddelen te gebruiken, maar bij uitbesteden is dat ineens een probleem.
Mag je bij uitbesteden eisen stellen aan leveranciers op het gebied van milieu, innovatie en 'social return' of is dat strijdig met het gelijkheidsbeginsel? En hoe ziet dit vraagstuk er uit vanuit de optiek van de auditing?

Masterclass #3 Conflicten uit de praktijk

Deze bijeenkomst wordt besteed aan casuïstiek. Deelnemers worden op voorhand uitgenodigd om eigen praktijkdilemma's aan te leveren. Voorbeelden:

 • BIT: Bureau ICT Toetsing. In het bijzonder een advies aan het UWV om vendor lock in te voorkomen door regelmatig aan te besteden.
 • Casus Engelse Ministry of Defense en armoured cars.
 • Tenderboard: verschillende vormen en voor- en nadelen.
 • Casuïstiek van de Commissie van Aanbestedingsexperts van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • Verbouwing stadhuis: Intellectueel eigendomsrecht van de architect tegenover plicht tot openbare aanbesteding.
>

Doelstelling

In deze masterclasses gaan we proberen een andere kijk op aanbesteden te ontwikkelen. Dat wil zeggen, een niet uitsluitend juridische kijk. Door praktijksituaties te analyseren, identificeren we de grijze gebieden. Hoe kan de financial daarin meer value for money elementen inbrengen? Hoe kunnen we de zin in/van aanbesteden substantieel vergroten?

Inhoud

Per thema gaan we in discussie over principes en dilemma's die de praktijk heeft voorgebracht, zoals:

 • Is 'lokaal aanbesteden' niet per definitie concurrentiebelemmerend?
 • Gelijkheidsbeginsel versus onderscheidend vermogen op de markt
 • Doelmatigheid en rechtmatigheid. Proces en systeem. Waarop focust de auditor?
 • Aanbestedingsrecht en intellectuele eigendom
 • Verschil auditing in private en publieke sector? Loopt dat parallel met verschil tussen rechtmatigheid en doelmatigheid?
 • Verschil inkopen/aanbesteden bij de overheid en in de private sector?
 • Wat is het ideale controleprogramma voor aanbestedingen?

Cursusonderdelen

De onderdelen van deze cursus zijn ook afzonderlijk te volgen, echter de meerdaagse variant biedt u voordeel. In de links hieronder kunt u doorklikken naar de afzonderlijke cursusonderdelen.

Wouter Stolwijk Wouter StolwijkWouter Stolwijk is politicoloog. Van 2006 tot 2016 directeur van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken. Daarvoor onder meer directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), plaatsvervangend directeur van de Octrooiraad en negen jaar werkzaam in de overheidsaccountancy. Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (tot 2016). Lid van de stakeholder expertgroup on Public Procurement van de Europese Commissie.

Lees hier het interview met Wouter Stolwijk.

prof. dr. mr. Huib van Romburgh huib van romburgh

hoogleraar Europees en Nederlands aanbestedingsrecht in Groningen; juridisch bij adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Huib is betrokken bij aanbestedingen van complexe aard binnen de rijksoverheid, kent veel casuïstiek en actuele jurisprudentie.

De cursus vindt plaats in diverse locaties in Diverse Locaties

Adres

diverse locaties 0 Diverse Locaties