De IBCS® Training: uw kennismaking met IBCS®

Succesvol presenteren en rapporteren

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
13 maart 2020 - 's-Hertogenbosch
Tijd
09:00 - 17:00
Prijs
€ 895,00 (leden) / € 1.050,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Performance Management, Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Finance in business
7 pe-uren

13 maart 2020 - 's-Hertogenbosch

Een verdieping op deze training is de tweedaagse IBCS® Workshop. Wilt u deze in 2020 via de NBA volgen? Bent u lid van NBA of VRC? Dan heeft u recht op de extra bundelkorting op de ledenprijs van 185 euro! Meer informatie: opleidingen@nba.nl.

De hoeveelheid beschikbare data en informatie groeit dagelijks, maar de doorlooptijd om beslissingen te nemen wordt steeds korter. Ondanks het toepassen van datavisualisatie ontbreekt het bij de meeste rapportages, presentaties en dashboards nog te vaak aan een duidelijk onderliggende boodschap. Ook worden deze visuele weergaven niet uniform en consistent toegepast tussen verschillende rapportages of tussen verschillende ontvangers en afdelingen. Hierdoor kost het de ontvangers van deze informatie - veelal managers en andere beslissers - veel tijd om een rapportage of presentatie te doorgronden, laat staan daar passende benodigde acties aan te kunnen verbinden. Anderzijds kost het ook de makers van deze rapportages en presentaties relatief veel tijd omdat eenduidige en herbruikbare handvatten en bouwstenen ontbreken en men veelal gebruikt wat men kent of wat er al is. Het kan echt anders, en gelukkig ook beter met behulp van IBCS®.

International Business Communication Standards (IBCS®) vormen een praktisch voorstel voor het ontwerp van rapportages, prestaties, dashboards en jaarverslagen. Zij zorgen voor uniforme en consistente standaarden die begrijpelijk zijn voor iedereen, zoals die bij bladmuziek, verkeersborden en bouwtekeningen al lang gebruikelijk en niet meer weg te denken zijn. Deze uniformiteit en consistentie biedt vele voordelen voor het ontwikkelen en beheren van (management)rapportages, presentaties, dashboards en jaarverslagen. En niet onbelangrijk: juist ook voor de ontvangers bieden deze uniforme standaarden een welkome consistentie die het begrijpen en acteren op de gepresenteerde informatie vereenvoudigen en versnellen. Deze training biedt u een eerste kennismaking met IBCS®. Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier het IBCS® introductiefilmpje: IBCS® introductie

Doelstelling

Na deze dag bent u bekend met IBCS®: Een praktisch uitgewerkt voorstel voor een universeel concept van standaarden om succesvol te kunnen rapporteren en presenteren. Deze training behandelt aan de hand van dit universeel concept verbeteringen in de communicatie van bedrijfsinformatie. De zeven IBCS® aandachtsgebieden waar langs verbetering mogelijk is, worden geïllustreerd met talloze voor en na voorbeelden (klik hier, voor een voorproefje) uit de praktijk.

Inhoud

In deze training wordt u bekendgemaakt met de 7 aandachtsgebieden van de IBCS® SUCCESS formule. Kennis en toepassing van deze aandachtsgebieden stelt u in staat uw organisatie te voorzien van consistente en heldere bedrijfsinformatie. Zij vormen de rode draad van de agenda voor deze dag:

  • SAY: Overbrengen van de boodschap
  • UNIFY: Gebruik notatie standaarden
  • CONDENSE: Verhoog de informatiedichtheid
  • CHECK: Zorg voor visuele integriteit
  • EXPRESS: Kies de juiste visualisatie
  • SIMPLIFY: Vermijd overbodige decoraties
  • STRUCTURE: Structureer de inhoud

Na deelname aan deze IBCS® training ontvangt u bijbehorend certificaat van het IBCS® Instituut. Dit certificaat geeft u toegang tot inschrijving voor de tweedaagse IBCS® Workshop. Hierin krijgt u een verdere verdieping van de SUCCESS formule, gaat u zelf aan de slag met individuele- en groepsoefeningen, en kunt u zich kwalificeren als gecertificeerd IBCS® analist via een online toets.

Aanvullende informatie
Aan het begin van deze training ontvangt u alle relevante documentatie gebundeld in één praktisch naslagwerk.

Tijdens de training wordt geen gebruik gemaakt van software ondersteuning. Er wordt wel gewezen op de mogelijkheden en gemakken die software ondersteuning biedt t.a.v. consistente toepassing van IBCS®. De IBCS® voorstellen kunnen ook zonder gebruikmaking van additionele software ondersteuning worden toegepast en gebruikt door u en uw organisatie.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk kan dan alvast de IBCS® website. Niet in de laatste plaats omdat de IBCS® associatie handelt onder de 'Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)' en dus is het IBCS® concept vrij publiekelijk online beschikbaar: IBCS® standaarden

Bestemd voor

Accountants, business analisten, controllers, financieel managers en ieder ander die geïnteresseerd is in het succesvol rapporteren en presenteren van bedrijfsinformatie.

drs. Ronald van Lent gecertificeerd IBCS® trainer.
drs. Erik Beekhuis RC gecertificeerd IBCS® consultant.

De cursus vindt plaats in JUGO in 's-Hertogenbosch

Adres

JUGO Halvemaanstraat 7 's-Hertogenbosch Telefoonnummer (0858) 77 07 27 E-mailadres info@jugo.nl