Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
1 december 2020 - Delft
Tijd
14:00 - 21:00
Prijs
€ 420,00 (leden) / € 480,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
6 pe-uren

1 december 2020 - Delft

De vaststelling van de fiscale jaarwinst wordt beheerst door goedkoopmansgebruik. De wetgever heeft met deze norm een goede koopman niet dwingend één bepaalde methode van winstberekening voorgeschreven, de ondernemer kan - binnen de grenzen van het goedkoopmansgebruik én de wet - een eigen stelsel van winstberekening kiezen. Dat biedt perspectief op fiscaal voordeel: de ondernemer kan winst nemen of uitstellen tot een fiscaal gunstig tijdstip.
In deze cursus krijgt u volop mogelijkheden aangereikt om de realisatie van fiscale winst naar uw hand te zetten. Met het tijdstip van winstneming, de waardering van activa en passiva, het vormen van een voorziening, het benutten van fiscale reserves, enz.

Doelstelling

U verwerft een uitgebreide en actuele kennis over de belangrijkste beginselen van de fiscale jaarwinstbepaling en daarmee kunt u uw relaties adviseren omtrent een fiscaal optimale winstneming.

Inhoud

  • De fiscale totaalwinst, jaarwinst en stakingswinst
  • Goed koopmansgebruik, waarderingsgrondslagen en balanscontinuïteit
  • Winstallocatie naar tijd en plaats
  • De foutenleer
  • Fiscale spelregels bij de waardering van activa en passiva
  • Schuiven met winst en verlies
  • Reserves en voorzieningen
  • Verliesverrekening en het voorkomen van verliesverdamping
  • Praktijkcases

Bestemd voor

Mkb-accountants en fiscalisten

mr. Hans Zwagemaker

Hans Zwagemakerzelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief BelastingBelangen en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht).

De cursus vindt plaats in WestCord Hotel Delft in Delft

Adres

WestCord Hotel Delft Olof Palmestraat 2 Delft Telefoonnummer 0158889010 E-mailadres reserveringen.delft@westcordhotels.nl